Hur stor del av arvet ska en bröstarvinge få om det finns ett testamente?

2019-09-02 i Testamente
FRÅGA
Hej,Min bror har avlidit utan bröstarvingar eller maka.Vår mor lever, vem ärver hans del enligt ärvdabalken när vår mor avlider ?Det finns ett testamente (vår mors) som säger att barnbarnet ( min dotter) skall ärva den del som vår mor " äger att förfoga över".Det finns ett efterarv efter vår far.Frågan är, ärver jag och min dotter 50% varav min mors kvarlåtenskap eller tar jag min brors del?Vh
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Eftersom din fråga är av arvsrättslig karaktär så blir ärvdabalken (ÄB) tillämplig.

Vem ärver din brors kvarlåtenskap?

Din mor kommer ensam att ärva din bror om han vid sin bortgång inte hade egna barn (2 kap. 2 § första stycket ÄB). Eftersom din far inte längre är i livet kommer din mor att få hela din brors kvarlåtenskap. Denna del ärver hon med s.k full äganderätt vilket innebär att arvet är hennes och hon kan göra vad hon än önskar med detta. Den del som din mor har fått efter sin make och din far har hon däremot fått med fri förfoganderätt vilket innebär att hon får göra vad hon vill med denna del förutom att skänka bort eller testamentera bort den då du som din fars bröstarvinge har rätt att få ut denna andel i form av ett efterarv (3 kap. 2 § första stycket ÄB).

Din mor har rätt att testamentera de tillgångar som hon idag innehar med full äganderätt men alltså inte den andel som hon fått efter din far.

Kan din mor testamentera hela sin kvarlåtenskap till din dotter?

Du är bröstarvinge till din mor eftersom du är hennes barn och har därmed även en laglig rätt att ärva henne när hon går bort (2 kap. 1 § ÄB). Som bröstarvinge har du alltid rätt att få ut din laglott vilket motsvarar halva arvslotten (7 kap. 1 § ÄB). Detta innebär att din mor inte kan testamentera allt till din dotter utan du har alltid rätt att få ut hälften av hennes kvarlåtenskap. Skulle din mor ha testamenterat all sin kvarlåtenskap till din dotter har du möjlighet att inom sex månader jämka testamentet (7 kap. 3 § ÄB). Detta innebär att du efter en jämkning av testamentet skulle få 100% av efterarvet efter din far samt 50 % av din mors kvarlåtenskap och din dotter resterande 50%.

Sammanfattning

Det som din mor genom arv har fått efter din bror har hon rätt att testamentera eller skänka bort om hon så önskar eftersom hon ärvt denna del med full äganderätt. Den kvarlåtenskap som hon fått efter din far med fri förfoganderätt får hon däremot inte testamentera eller skänka bort eftersom denna andel ska gå till dig i form av ett efterarv. Din mor kan inte heller testamentera bort hela sin kvarlåtenskap eftersom du som bröstarvinge har rätt att få ut din laglott vilket ska utgöra halva arvslotten. Du kan därför jämka testamentet om hon har testamenterat mer än hälften av sin kvarlåtenskap till din dotter.

Jag hoppas att detta gav dig svar på dina frågor!

Vänligen,

Evelina Sjöberg
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2479)
2020-05-25 Förskott på arv och testamentes ogiltighet med anledning av psykisk störning m.m.
2020-05-24 Har min bror rätt att testamentera allt han äger till mina tre döttrar?
2020-05-24 Vilka formkrav finns det vid upprättande av testamente?
2020-05-24 Vilka får vara med då ett testament öppnas?

Alla besvarade frågor (80234)