Hur stor del av arvet får jag respektive min frus särkullbarn enligt arvsreglerna respektive enligt testamente?

Hej,

Jag är gift och min fru har ett barn från tidigare äktenskap. Jag har inga egna barn. Om hon avlider skall arvet fördelas mellan hennes son och mej. Det är i så fall som jag förstår det regler för särkullbarn som gäller. Hur stor andel av arvet får han och hur stor andel tillfaller mej som den avlidnas make?

Kan man påverka respektive andel genom testamente?

Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Precis som du känner till är reglerna vid fördelning av arv annorlunda då ena maken har barn, så kallade särkullbarn. Arvsreglerna innebär att det i första hand är barnen som ärver sin förälder då arvlåtaren inte är gift med föräldern till barnen.

(3 kap 1 § ärvdabalken – ÄB).

Din frus son kommer alltså i händelse av hennes död ärva hela din frus kvarlåtenskap om ni inte reglerat arvet genom testamente.

(2 kap 1 § ÄB).

Genom testamente kan din fru testamentera sin kvarlåtenskap till dig. Dock finns en ovillkorlig rätt för särkullbarn att få ut den så kallade laglotten. Laglotten är hälften av arvslotten vilket i praktiken innebär att din frus son har rätt till halva din frus kvarlåtenskap.

(9 kap 1 § ÄB).

Jag hoppas du fick svar på din fråga

Vänligen,

Maya HempelRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Särkullbarn? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning