FrågaARVS- OCH TESTAMENTSRÄTTSärkullbarn30/01/2020

Hur stor del ärver min bonusson?

Min man har en son från ett tidigare äktenskap och tillsammans har vi 2 söner. Om min man skulle avlida, hur stor del ärver då min bonusson?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om arv och testamente finns i ärvdabalken (ÄB).

Enligt 3 kap. ÄB ärver make före gemensamma barn som sedan får vänta på s.k. efterarv (3 kap. 2 § ÄB). Barn som inte är gemensamma barn benämns särkullbarn och har alltid rätt att få ut sitt arv direkt. Enligt 3 kap. 9 § ÄB kan särkullbarn frivilligt avstå från sitt arv till förmån för efterlevande make och har sedan rätt till efterarv.

Innan arvet fördelas ska en bodelning ske enligt 10 kap. 1 § Äktenskapsbalken (ÄktB), där den egendom som är giftorättsgods delas lika mellan dig och din man. Det din man får blir hans kvarlåtenskap och det är det som blir föremål för arvet. Kvarlåtenskapen ärvs i första hand av bröstarvingarna (barnen) enligt 2 kap 1 § ÄB. Egendomen ska delas lika mellan bröstarvingarna.

Sammanfattningsvis

Din bonusson har ärver en tredjedel av din makes kvarlåtenskap. Han har rätt att få ut sitt arv direkt medan era gemensamma söner får vänta.

Jag hoppas att det var svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Cecilia LindeborgRådgivare