Hur stor blir bötessumman om jag begår en ringa stöld?

2019-03-06 i Påföljder
FRÅGA
Hej, Jag blev tagen för stöld. Har aldrig gjort det tidigare och det var bara vid den stunden jag blev nyfiken om jag kunde bli tagen. Jag är över 20 år och tog något som va värt 150kr ungefär. Jag ljög i början men erkände det senare. Jag är säker på att jag kommer få böter men hur mycket kan man få för så lite? Och hur funkar det med belastningsregistret? Kommer jag hamnar där? I så fall hur länge?
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag kommer först att besvara vilken påföljd som kan bli aktuell för brottet och därefter hur det fungerar med belastningsregistret. Om du vill ha ett snabbt svar kan du kika på sammanfattningen som presenteras längst ner i mitt svar.

De lagar som blir aktuella i detta fallet är brottsbalken (BrB) och Lag om belastningsregister.

Brottet du har begått är ringa stöld

Det framgår inte av din fråga om det var en butik du stal ifrån, exempelvis genom att plocka på dig en sak som ligger framme helt öppet, och sedan passera kassalinjen. Om så är fallet bör gärningen bedömas som en ringa stöld, som är den lindrigare formen av stöldbrottet (tidigare kallat snatteri) (BrB 8 kap. 2 §). Det beror delvis på att värdet på saken du stal understeg 1000 kr, som generellt är en värdegräns som används för att skilja ringa stöld från stöld. Dock är det andra faktorer än själva värdet på det stulna som har inverkan på hur allvarligt brottet är, men eftersom jag inte vet något om var eller hur du gick tillväga när du stal så kommer jag att utgå från att det är en ringa stöld du har begått.

Påföljden för ringa stöld är oftast dagsböter

Straffet för ringa stöld är böter eller fängelse i högst sex månader, men ett fängelsestraff kan definitivt uteslutas i ditt fall. Den påföljd som blir aktuell är förmodligen dagsböter.

Mellan 30 och 150 dagsböter kan dömas ut (BrB 25 kap. 2 §). Antalet bestäms av domstol, eller i vissa fall åklagaren, och föregås av en straffmätning där man bestämmer vilket straffvärde din gärning bör ha. Här tittar man både på hur brottet gick till och dina personliga förhållanden.

Om du var under 21 år när gärningen begicks kan du få ett mildare straff (du skriver att du är över 20 år vilket kan tolkas som att du har fyllt 20 år men ej 21) (BrB 29 kap. 7 §) I BrB 29 kap kan du läsa om vad som generellt kan verka i förmildrande eller försvårande riktning.

Även om en individuell bedömning ska göras finns en sammanställning av bötespraxis från Åklagarmyndigheten, där vi kan utläsa att 30 dagsböter vanligtvis döms ut om gärningen är en ringa stöld av en sak med ett värde mellan 60 kr och 250 kr.

Hur stort beloppet på dagsboten ska vara beror på dina ekonomiska förhållanden, men det lägsta beloppet för en dagsbot är 50 kronor och det högsta är 1000 kronor. Det minsta totala bötesbeloppet som får dömas ut i dagsböter är 750 kronor (BrB 25 kap. 2 §).

Som du kan se är det totala bötesbeloppet högst individuellt, men jag hoppas att jag har kunnat ge dig förståelse för hur systemet fungerar.

Om du får ett strafföreläggande kan du slippa en domstolsprocess

Eftersom du har erkänt brottet är det möjligt att du får ett strafföreläggande skickat hem till dig. Ett strafföreläggande är möjligt när åklagaren tycker att det finns tillräcklig bevisning för att brottet kan styrkas, att den misstänkte har erkänt brottet och att det står klart vilket straff (vid bötesstraff eller villkorlig dom) som är aktuellt. Då får du hem en blankett med posten och betalar in den bötessumma som föreskrivs. Om du får ett strafföreläggande rekommenderar jag dig att acceptera detta, för att undvika en process i domstol.

Brottet kommer att antecknas i belastningsregistret

Oavsett om du får ett strafföreläggande eller en dom kommer brottet att antecknas och synas i belastningsregistret (Lag om belastningsregister 3 §). Vem som helst får inte söka i registret eller få tillgång till uppgiften. Polisen får exempelvis endast söka i registret om du är misstänkt för att ha begått ett annat brott och sökningen är nödvändig för att genomföra en arbetsuppgift. För vissa tjänster, för exempel om du vill arbeta i skolan eller med barn, krävs det att du visar upp ett utdrag ur belastningsregistret. I ett sådant utdrag till en arbetsgivare kommer det inte synas vilket brott det rör sig om, utan det kommer endast att stå att det finns en anteckning i registret (förutsatt att din gärning bedöms som en ringa stöld). Mer om utdrag i belastningsregistret kan du läsa på Polisens hemsida.

Ett bötesbrott står antecknat i belastningsregistret under fem år (Lag om belastningsregister 17 § nionde punkten).

Sammanfattning

-Brottet du har begått är med stor sannolikhet en ringa stöld som ger dagsböter som påföljd. Vanligt är att 30 dagsböter ska dömas ut när värdet på saken som blivit stulen är mellan 60 kr och 250 kr. Hur stort belopp som dagsboten bestäms till är individuellt, och beror på personens individuella ekonomiska förhållanden. Har du inte fyllt 21 år kan straffet bli lindrigare.

-Det är möjligt att du slipper en rättegång i domstol och istället får ett strafföreläggande. Det enda du behöver göra då är att betala summan som föreskrivs.

-Brottet kommer att vara synligt i belastningsregistret men gallras bort efter fem år.

Jag hoppas att jag har kunnat hjälpa dig med dina funderingar. Du är alltid välkommen att ställa en ny fråga till oss på Lawline!

Med vänlig hälsning

Hanna Lindqvist
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll