Hur stor är risken för att våra syskon ska kunna kräva att få ut arv om vi skriver ett testamente?

2020-06-16 i Testamente
FRÅGA
Hej! Om vi är ett äldre par utan barn men vi har syskon både jag och min man. Vi vill att våran god vän ska ärva allt vi har och vi vill skriva ett testamente. Hur stor risk att vara syskon kan kräva hälften av arvet?
SVAR

Hej!

Tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga.

Mina utgångspunkter

Jag tolkar det du har skrivit som att du och din man vill skriva ett testamente, eftersom ni vill att er goda vän ska ärva alla era tillgångar när ni dör.

Du undrar därför hur stor risken är för att era syskon ska kunna kräva att få ut hälften av era tillgångar i arv, om ni testamenterar bort all er egendom till er goda vän.

Om jag har förstått dig rätt så är du och din man gifta.

Jag kommer att hänvisa till ärvdabalken (ÄB) i mitt svar. Det är en lag som innehåller regler om arv och testamenten.

Ingen stor risk så länge testamentet uppfyller formkraven

Det korta svaret på din fråga är det inte finns någon stor risk för att era syskon ska kunna kräva att få ärva er överhuvudtaget.

Deras arvsrätt försvinner nämligen om du och din man skriver ett testamente till förmån för er goda vän.

Dock är det väldigt viktigt att testamentet uppfyller lagens formkrav och är tydligt formulerat.

Jag kommer nu att beskriva mer noggrant vad som gäller.

Era syskon har arvsrätt efter er så länge ni saknar testamente

Först och främst vill jag förklara hur arvsordningen efter er ser ut i nuläget. Arvsordningen är den ordningsföljd som finns i lagen, som anger vilka av era släktingar som har rätt att ärva er när ni dör.

Då ni inte har några barn är det i första hand era föräldrar som har rätt att ärva er (2 kap. 2 § första stycket ÄB). Jag utgår från att de inte länge lever, eftersom du inte har nämnt dem i din fråga.

Därför är det era syskon som har arvsrätt efter er just nu (2 kap. 2 § andra stycket ÄB). Det innebär att dina syskon har rätt att ärva alla dina tillgångar när du dör, medan din mans syskon har rätt att ärva alla hans tillgångar när han dör.

Du och din man har dock arvsrätt efter varandra, eftersom ni är gifta. Det innebär att den av er som lever kvar har rätt att ärva alla tillgångarna till den av er som dött först med förtur framför den dödes syskon (3 kap. 1 § första stycket ÄB). Din man har därför rätt att ärva alla dina tillgångar om du dör först, medan du har rätt att ärva alla hans tillgångar om han dör först.

Syskonen till den av er som dog först får därmed inte ut sitt arv förrän den andre av er också har dött (3 kap. 2 § första stycket ÄB). Syskonens arvsrätt försvinner alltså inte, utan skjuts bara upp till framtiden.

Det som jag har beskrivit hittills gäller så länge du och din man inte har något testamente.

Era syskon förlorar sin arvsrätt men kan väcka ogiltighetstalan

När ni har skrivit ett testamente kommer era syskons arvsrätt att försvinna helt. Det beror på att det inte finns några skyddsregler till förmån för dem i lagen, som kan gå före testamentet. Därmed kan era syskon inte kräva att få ut någon del av era tillgångar i arv – vare sig hälften av tillgångarna eller någon annan andel av dem.

De kan dock fortfarande påstå att testamentet är ogiltigt av något skäl. De har rätt att göra det inom sex månader från att de har tagit del av ert testamente (14 kap. 5 § första stycket ÄB). En domstol kan i så fall ogiltigförklara ert testamente, så att era syskon återfår sin arvsrätt.

Det finns tre stycken ogiltighetsgrunder i lagen:

- Testamentet uppfyller inte lagens formkrav (13 kap. 1 § ÄB).

- Du och/eller din man var påverkade av en psykisk störning när ni skrev testamentet (13 kap. 2 § ÄB).

- Du och/eller din man tvingades, lurades eller påverkades till att skriva testamentet (13 kap. 3 § ÄB).

Det är er goda vän som måste bevisa att testamentet uppfyller lagens formkrav om era syskon väcker talan i domstol om att formkraven inte är uppfyllda. Däremot är det era syskon som behöver bevisa de övriga ogiltighetsgrunderna.

Se till att testamentet uppfyller formkraven

Det är väldigt viktigt att ert testamente uppfyller formkraven, så att era syskon inte kan angripa testamentet på den grunden.

Ert testamente behöver uppfylla följande för att vara giltigt (10 kap. 1 § ÄB):

- Testamentet ska vara skriftligt.

- Du och din man ska skriva under det.

- Två vittnen ska samtidigt vara närvarande när du och din man skriver under det eller när ni förklarar för dem att det är era underskrifter på testamentet.

- De två vittnena ska också skriva under det.

Vittnena behöver vara över 15 år och sakna sådana psykiska besvär som gör att de inte förstår vad bevittnandet innebär. Vittnena får inte heller vara närstående till dig, din man eller till er goda vän (10 kap. 4 § första och andra stycket ÄB).

Genom att se till att de här kraven är uppfyllda minskar ni risken för att testamentet ska kunna bli ogiltigförklarat av en domstol.

Formulera er tydligt i testamentet

Utöver formkraven är det också viktigt att ert testamente är tydligt formulerat, så att era önskningar inte blir missförstådda.

Om ni vill ärva varandra behöver ni skriva in det i testamentet

Den arvsrätt som du och din man har till varandra kommer att bli begränsad om ni skriver ett testamente. Den av er som lever kvar kommer då inte att få ärva alla den först avlidnes tillgångar, utan enbart tillgångar upp till ett visst värde (3 kap. 1 § andra stycket ÄB). Resten av den dödes tillgångar kommer då att gå direkt till er goda vän, i enlighet med ert testamente.

Ni kan dock skriva i testamentet att ni vill ärva varandra, så att er goda vän inte ärver er förrän ni båda har dött.

Sammanfattning

Det finns inte någon stor risk för att era syskon ska kunna kräva att få ärva er överhuvudtaget, om ni skriver ett testamente till förmån för er goda vän.

Det beror på att era syskons arvsrätt försvinner om ni skriver testamentet, så att de inte kan kräva att få ut någon del av era tillgångar i arv – vare sig hälften av tillgångarna eller någon annan andel av dem.

Era syskon kan dock fortfarande påstå att ert testamente är ogiltigt av någon anledning, vilket gör det väldigt viktigt att ert testamente uppfyller lagens formkrav.

Testamentet bör också vara tydligt formulerat. Dessutom behöver ni skriva in att du och din man ska ha rätt att ärva varandra, om ni vill att er goda vän ska ärva er först när ni båda har dött.

Avslutningsvis vill jag rekommendera er att ta hjälp av en jurist för att skriva testamentet, så att ni kan vara säkra på att det uppfyller formkraven och att det stämmer överens med era önskemål.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga! Om du har fler funderingar så får du gärna skicka in en ny fråga till oss.

Med vänliga hälsningar,

Johanna Persson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2721)
2021-01-16 Går testamente före halvsyskons rätt till arv?
2021-01-15 Hur gör man ändringar i testamente?
2021-01-14 Arv till särkullbarn och eventuell förkovran
2021-01-13 Kan man testamentera egendom med fri förfoganderätt?

Alla besvarade frågor (88120)