Hur stor är chansen att jag får fängelse för ringa narkotikabrott?

2021-03-21 i Påföljder
FRÅGA
Jag är 19 år och blev för inte så länge sen tagen av polisen för ringa narkotikabrott. Jag bar på runt 3 gram cannabis. Jag har aldrig blivit tagen för nåt brott förut. Hur stor är chansen att jag får fängelse?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Sammanfattning
Du bar endast på cirka tre gram cannabis, vilket tyder rätt så klart på att det är - som du själv nämner - fråga om ringa narkotikabrott. Påföljden för ringa narkotikabrott är vanligtvis böter. Vidare är du endast 19 år och ostraffad. Detta är omständigheter som ska beaktas särskilt vid straffmätningen (29 kap. 7 § brottsbalken).

Mot bakgrund av detta är chansen att du skulle få fängelse så gott som obefintlig. Du behöver alltså inte oroa dig för något fängelsestraff.

Helhetsbedömning i varje enskilt fall
Domstolen gör en helhetsbedömning i varje enskilt fall. Man ser på vad det finns för försvårande omständigheter respektive förmildrande omständigheter i fallet i fråga. Dessa omständigheter väger man in och kommer fram till ett straffvärde.

Exempel på försvårande respektive förmildrande omständigheter
Exempel på när det är fråga om försvårande omständigheter är de fall då narkotikabrottet har gjorts i rent vinstsyfte eller i organiserad form. Dessa kan leda till högre straff.

Vidare är förmildrande omständigheter, omständigheter såsom att brottet inte skett i vinstsyfte eller att man innehaft narkotikan endast under en mycket kort tidsperiod. Dessa omständigheter kan i sin tur leda till lägre straff.

Mängdresonemang vid brist på försvårande respektive förmildrande omständigheter
Om det inte finns några försvårande eller förmildrande omständigheter ser domstolen helt enkelt till typen av narkotika och mängden av narkotikan. Utifrån detta bedöms vilket straff som ska tillämpas.

I ditt fall är det fråga om cannabis. Gränsen för ringa narkotikabrott när det gäller cannabis är 50 gram. Detta innebär att innehavande av mindre än 50 gram cannabis bedöms som ringa narkotikabrott. Du bar på cirka tre gram cannabis vilket är klart under denna gräns.

Ringa narkotikabrott ger böter eller fängelse i högst sex månader (2 § narkotikastrafflagen). Påföljden blir emellertid normalt sett böter.

Med vänlig hälsning,

Anton Blomqvist
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Påföljder (1585)
2021-10-13 VAL AV PÅFÖLJD VID NARKOTIKABROTT
2021-10-12 PÅFÖLJD VID NARKOTIKABROTT OCH GROVT VAPENBROTT
2021-10-10 Kan man begära ett fängelsestraff istället för att betala böter?
2021-10-04 Preskriptionstiden vid brott mot knivlagen samt gallring i belastningsregistret vid dagsböter

Alla besvarade frågor (96379)