Hur stor andel kan jag räkna med att få ärva när testamente finns?

2020-05-14 i Testamente
FRÅGA
Hej.Fråga 1. Jag och min bror skulle få ärva min farmors hus och tillhörigheter när hon gick bort. Hon dog dock innan vi blev myndiga och vi fick inte ut någonting, vi hade heller inga papper eller bevis på att huset var vårt. Min far är inte någon enkel person att prata med och han skäller bara ut mig när jag närmat mig frågan angående arvet. Han har själv ärvt allting och står nu som ägare på huset. Han hyr ut det och tar själv alla pengarna, trots att han mycket väl vet om vad min farmor hade bestämt. Då jag inte har något testamente så antar jag att det är kört för min del? Eller finns det något annat sätt att "officiellt" ta reda på vad som var skrivet, om det nu finns något skrivet?Fråga 2. Min far har testamenterat bort sina förmögenheter på sin nya kvinna och hennes barn. Det vet jag säkert eftersom de hängde upp testamentet på kylskåpet en gång för många år sedan. Jag vet att det finns en laglott som gör att han inte kan testamentera bort alla sina förmögenheter, men kan han verkligen göra så att hennes barn kommer få ärva lika mycket som jag och min bror? Dessutom fick jag nyligen reda på att min far är gift med denna kvinna.Hur stor andel kan jag då räkna med att ärva?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Fråga 1 - Arvet efter din farmor
Det finns inget registreringskrav på testamenten och det går därför tyvärr inte att ta reda på om din farmor har skrivit något testamente eller inte. Om inget testamente finns så ärver din farmors barn, det vill säga din pappa, hela kvarlåtenskapen eftersom han är hennes bröstarvinge (2 kap. 1 § ÄB). Jag ser tyvärr inga möjligheter för dig och din bror att få ärva er farmors hus och tillhörigheter.

Fråga 2 - Arvet efter din pappa
Det som sker först vid din pappas eller hans frus bortgång är en bodelning där deras egendom fördelas (9 kap. 1 § ÄktB). Det som fördelas i bodelningen är giftorättsgodset (10 kap. 1 § ÄktB). Allt som din pappa och hans fru äger är giftorättsgods om det inte är enskild egendom (7 kap. 1 § ÄktB). Egendom är enskild om din pappa och hans maka har avtalat det i ett äktenskapsförord eller om någon av dem fått egendom genom arv, testamente eller gåva med villkoret att egendomen ska vara deras enskilda (7 kap. 2 § ÄktB). Kort sagt: allt giftorättsgods räknas ihop och delas sedan lika mellan din pappa och hans fru. Din pappas andel efter bodelningen utgör arvslotten.

Du och din bror är din pappas bröstarvingar (2 kap. 1 § ÄB). Det innebär att ni har rätt till er laglott, vilket är hälften av arvslotten, det vill säga hälften av er pappas tillgångar vid hans bortgång (7 kap. 1 § ÄB). Resterande tillgångar kan din pappa testamentera bort fritt. För att du och din bror ska få ut er laglott krävs att ni påkallar jämkning i testamentet (7 kap. 3 § ÄB).

Det finns dock ett undantag från er rätt till er laglott och det är den så kallade basbeloppsregeln. Den innebär den efterlevande maken har rätt till egendom till ett värde av fyra prisbasbelopp (3 kap. 1 § 2 stycket ÄB). Prisbasbeloppet för 2020 är 47 300 kr. Det innebär att din pappas fru har rätt att behålla egendom till ett värde av 47 300 * 4 = 189 200 kr. Om hennes andel efter att bodelningen genomförts är mindre än 189 200 kr har hon rätt att få behålla så mycket av din pappas andel att hennes andel uppgår till 189 200 kr.

Om vi tar ett exempel med påhittade siffror blir det enligt följande:
Värdet av din pappas egendom: 130 000 kr.
Värdet av din pappas frus egendom: 70 000 kr.
Sammanräkning: 130 000 kr + 70 000 kr = 200 000 kr.
Likadelning: 200 000 kr/2 = 100 000 kr.
Din pappas andel efter bodelning/arvslotten: 100 000 kr.

Din pappas frus rätt till fyra prisbasbelopp innebär att hennes andel ökar med 89 200 kr och din andel minskar med 89 200 kr.

Din slutgiltiga andel/arvslotten: 100 000 kr - 89 200 kr = 10 800 kr.

Hoppas att du fick svar på dina frågor! Om du har fler funderingar är du varmt välkommen att kontakta oss på Lawline igen!

Vänliga hälsningar,

Ida Tylhammar
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2820)
2021-04-15 Efterlevande makes rätt till arv
2021-04-14 Får jag rätt till arv genom att inte godta ett testamente?
2021-04-12 Vad händer med arv om vi ''bara'' är sambos?
2021-04-11 Hur kan man stoppa en bedragare från att få arv?

Alla besvarade frågor (91307)