Hur stor andel ärver särkullbarn?

2019-12-02 i Särkullbarn
FRÅGA
Hur fördelas arvet? Vår far har avlidit. Vi är två särkullbarn och två halvsyskon. Efterlevande maka tar halften av giftorättsgodset. Testamente finns att vi som särkullbarn ska få hela vår arvslott. Innebär det att vi får den andra hälften av giftorättsgodset eller bara 25%. Tack på förhand.
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att din far hade fyra barn varav två är särkullbarn, samt att en korrekt bodelning redan har skett.

Reglerna om arv finns i Ärvdabalken (ÄB). Om den avlidne var gift, ska en bodelning ske innan arvsskifte sker (23 kap. 1 § ÄB). Genom bodelningen tolkar jag din fråga som att efterlevande maka korrekt har tilldelats hälften av giftorättsgodset (11 kap 3 § Äktenskapsbalken).

Fördelning av den avlidnes kvarlåtenskap

Din fars kvarlåtenskap ska fördelas på hans arvingar. Närmaste arvingar är den avlidnes bröstarvingar, och dessa ärver lika stor del (3 kap. 1 § ÄB). Huvudregeln för särkullbarn är att de har rätt att få ut sin arvslott direkt. Det finns dock ett skydd för den efterlevande maken. Denne har nämligen alltid en rätt att få ut ett värde av kvarlåtenskapen på fyra prisbasbelopp (3 kap 1 § 2 st. ÄB). Får den efterlevande maken ut detta redan efter bodelningen, påverkas inte särkullbarns rätt till att direkt få ut sitt arv. Om den avlidne och efterlevande maka hade gemensamma barn, kommer deras arv att tillfalla efterlevande make (3 kap. 1 § ÄB) med fri förfoganderätt. De gemensamma barn har sedan rätt till efterarv när efterlevande make avlider, och får därför vänta med att få ut sin arvslott (3 kap. 2 § ÄB).

Vad innebär ovanstående i ditt fall?

I det här fallet innebär detta att er fars kvarlåtenskap ska fördelas på fyra barn (två särkullbarn med två halvsyskon) och varje barn har därmed rätt till 25 % av er fars kvarlåtenskap. Som särkullbarn har ni som huvudregel rätt att få ut er arvslott direkt, medan gemensamma barn har rätt till efterarv vid efterlevande makas död. Deras efterarv påverkar inte er arvslott och jag utvecklar det därför inte mer, men det kan vara bra att känna till att deras arvslotter tillfaller makan i dagsläget.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Felicia Fredin
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Särkullbarn (1062)
2020-07-11 Kan en avliden makes barn göra anspråk på den efterlevandes makens bostad och som var parets gemensamma, trots att det är den senare som köpt bostaden?
2020-07-03 Arvskifte - barn från tidigare förhållande
2020-06-30 Spendera särkullbarnens efterarv?
2020-06-30 Särkullbarns rätt till arv

Alla besvarade frågor (81795)