Hur stor andel ärver barn respektive särkullbarn?

2019-07-10 i Särkullbarn
FRÅGA
Det finns två arvingar varav en är särkull. Hur stort arv ska de ha vardera? Två trejedelar resp en tredjedel eller tre fjärdedelar resp en fjärdedel?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om arv och dess fördelning finns i Ärvdabalken (1958:637).

När du skriver att det finns "två arvingar varav en särkull", tolkar jag det som att det finns två barn, där ett av barnen är ett särkullbarn.

Som huvudregel delar arvlåtarens barn, s k bröstarvingar, lika på arvet om inget annat är föreskrivet (2 kapitlet 1 § Ärvdabalken).

I din situation finns två arvingar som alltså ska ha hälften var.

Skillnaden mellan barnet och särkullbarnet blir främst i och med möjligheten att direkt få ut sitt arv om den avlidne lämnar kvar en make. Särkullbarnet har rätt att på en gång få ut sitt arv om inget annat är föreskrivet, medan den andra bröstarvingen får vänta tills den efterlevande makes bortgång. (3 kapitlet 1 § Ärvdabalken).

Vänliga hälsningar,

Lovisa Stenbacka
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Särkullbarn (1004)
2020-02-17 Kan min makes barn från tidigare giftomål ärva mig?
2020-02-17 Arv för make och särkullbarn
2020-02-14 Skillnaden på arv mellan sambor och makar
2020-02-09 Ärver mitt särkullbarn efter min make om min make inte har andra barn?

Alla besvarade frågor (77252)