Hur startar man en ideell förening om att rädda hästar?

2021-08-24 i Föreningar
FRÅGA
Hej! Jag vill starta en ideell förening med fokus att rädda hästar i nöd, rehabilitera och sedan adoptera ut dom. Kan jag ensam grunda föreningen eller behöver jag ha fler i styrelsen? Då detta skulle ta upp min tid som ett heltidsjobb, kan jag ta ut lön? Alltså att föreningen anställer mig. Vad innebär medlemskap? Måste man i föreningen ha medlemmar?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Inledningsvis kan sägas att det inte finns någon lag som reglerar ideella föreningar i Sverige. Istället används rättsfall och andra lagar för att reglera frågor som rör ideella föreningar. Därför kommer ett rättsfall tas upp i denna redogörelse samt en jämförelse med en liknande typ av förening, som har en egen lag, nämligen lagen om ekonomiska föreningar (2018:672) (EFL).

Förutsättningar för att en ideell förening ska kunna bildas

För att vara en ideell förening ska något av följande krav uppfyllas. Antingen ska den ha en ideell målsättning, och det oavsett om föreningen bedriver ekonomisk verksamhet eller inte. Eller så ska den främja sina medlemmars ekonomiska intressen, men inte genom ekonomisk verksamhet. Då ditt syfte är att rädda hästar i nöd bör det inte vara ekonomisk verksamhet och därför kan du bilda en ideell förening.

Kan du ensam grunda föreningen och måste föreningen ha medlemmar?

Du kan vara den som tar initiativet till att föreningen bildas men det finns vissa krav som måste uppfyllas för att den ideella föreningen ska vara korrekt bildad. Krav på antalet medlemmar är inte lagstadgat men en uppfattning som har brett stöd inom juridiken är att det åtminstone ska finnas tre medlemmar för att bilda en förening (2 kap. 1 § EFL). På så sätt kan du inte ensam "grunda" en förening, utan du måste ha med dig minst tre medlemmar.

Det är även anmärkningsvärt att en förening måste anta stadgar (föreningens lagbok kan man säga) och välja styrelse för att föreningen ska bli en juridisk person. Med juridisk person menas att föreningen får "rättigheter" och kan t.ex. ingå avtal med någon annan person eller ett företag. För att stadgarna ska vara korrekt utformade ska de innehålla föreningens namn, ändamål och hur beslut i frågor som rör föreningen ska fattas (NJA 1987 s. 394).

Vad innebär medlemskap?

Ett medlemskap är villkor som man godkänner för att bli medlem hos en förening. När man har godkänt medlemskapet så är man medlem och har rätt att vara med i föreningen. I en ideell förenings stadgar regleras ofta medlemskapet och hur man som medlem t.ex. kan uteslutas om man inte följer reglerna och hur man bör bete sig i föreningen.

Kan man ta ut lön?

Ja. När föreningen blivit en juridisk person kan den äga tillgångar, ha skulder och förpliktelser och dessutom vara part inför domstolar eller myndigheter. På så sätt kan man även ha anställda inom den ekonomiska föreningen.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga, och lycka till!

Med vänliga hälsningar,

Emil Wellander
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Föreningar (535)
2021-09-29 Ofullständig fråga
2021-09-27 Hur får en idrottsförening behörighet att ge mig böter?
2021-09-21 Får man i en bostadsrätt ta ut retroaktiv hyra utan att först meddela de boende (samtliga)
2021-09-14 Kan en ideell förening stänga ute personer från deras lokaler?

Alla besvarade frågor (96515)