Hur snabbar vi på migrationsärende?

2021-01-10 i Migrationsrätt
FRÅGA
Hej,Jag är sedan 2020-10-12 gift med en ugandisk medborgare. Vi skulle ha gift oss redan 2020-03-20 men detta fick skjutas fram pga pandemi och stängda flygplatser. Vi har sedan 2020-10-06 en dotter som är född i Kampala, Uganda. Min hustru har lämnat in en ansökan om uppehålls- och arbetstillstånd 2020-03-25, vilket var det vi planerade att göra direkt efter vårt bröllops ursprungliga datum. Tack vare att flygplatsen i Entebbe öppnade i oktober 2020 hann jag precis närvara vid vår dotters födsel samt att vi kunde genomföra vårt bröllop snarast möjligt. Vårt äktenskap är registrerat hos Skatteverket. Vår dotter är registrerad svensk medborgare och har fått samordningsnummer via Skatteverket. Vår dotters svenska pass är beställt via den svenska ambassaden och passet förväntas anlända kommande vecka. Min fru har varit på intervju på ambassaden map sin ansökan till migrationsverket i början av augusti och jag har kompletterat ärendet med svar enligt Migrationsverkets dokument till mig som partner (också i augusti). Vi fick i augusti besked att Migrationsverket vid den tidpunkten hanterade ansökningar inkomna december 2019. Vi fick i december 2020 besked att Migrationsverket hanterade ansökningar inkomna i mars 2020. Vi uppfyller med råge både försörjningskrav och krav på boende. Vilket lagrum/konvention ska vi referera till för att snabbast möjligt få ett beslut (helst ej "begäran om beslut inom 4 veckor" eftersom Migrationsverket ej kan precisera vad denna rutin innebär?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Utredning

Som jag förstår det utifrån din fråga rör ditt ärende ansökan om uppehållstillstånd på grund av anknytning. Det krav som finns om försörjning och boende är uppfyllt, däremot är det lång väntetid för behandling av ansökan. Du undrar vilket lagrum/konvention ni kan hänvisa till för att snabbast möjligt få ett beslut.

Migrationsverket är en myndighet som emellanåt får och har fått kritik för dess långa väntetider för hantering av ärenden. Att anmäla en myndighet till Justitieombudsmannen (JO) innebär däremot endast att myndigheten får kritik, inte att ett ärende för någon förtur. Förhoppningen är att kritiken i förlängningen innebär att myndigheten förändrar sina rutiner. Det finns däremot en möjlighet i förvaltningslagen (FL) att begära att ett ärende avgörs. Bestämmelsen innebär att om ett ärende som inletts av en enskild part inte har avgjorts i första instans senast inom sex månader får parten skriftligen begära att myndigheten ska avgöra ärendet. Myndigheten ska inom fyra veckor från den dag sådan begäran kom in antingen avgöra ärendet eller i ett särskilt beslut avslå begäran (12 § FL). Om begäran avslås är den möjlig att överklaga till domstol. Om domstolen bifaller överklagan ska den besluta att förelägga Migrationsverket att snarast, eller inom den tid som bestäms, att avgöra ärendet (49 § FL).

Jag förstår din fråga som att du inte vill begära detta eftersom Migrationsverket inte kan precisera vad rutinen innebär. Däremot är det den enda möjligheten du/ni har för att snabba på ärendet. Rent praktiskt (sett till hur det brukar fungera) brukar en sådan begäran få avslag från Migrationsverket. Det är däremot inte ovanligt att domstolen ändrar sådant avslag till att Migrationsverket ska avgöra ärendet och fatta beslut snarast. Att Migrationsverket inte kan precisera vad rutinen innebär torde kvitta; föreläggs myndigheten av domstol att avgöra ärendet ska så ske. Migrationsverket har tidigare fått kritik just för att myndigheten inte prioriterat ärenden den förelagts att avgöra snarast (se JO Dnr 3075-2019).

Sammanfattningsvis, även om ni inte vill begära att ärendet avgörs med stöd av 12 § FL är det den möjlighet ni har för att påskynda ärendet. Normalt sett avslås en sådan begäran av Migrationsverket varvid det finns en möjlighet att överklaga ärendet till domstol. Det är inte alls ovanligt att sådant överklagande vinner bifall och att Migrationsverket föreläggs att snarast avgöra ärendet.

Om ni behöver vidare hjälp från en av våra jurister, t.ex. för att överklaga ärendet, är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post för en offert och vidare kontakt. Jag nås för ändamålet på dennis.lavesson@lawline.se.

Med vänliga hälsningar,

Dennis Lavesson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Migrationsrätt (1154)
2021-04-10 Hur styrker man sin identitet vid ansökan om uppehållstillstånd?
2021-04-04 Karenstid vid ansökan om svenskt medborgarskap
2021-04-04 Hur uppfyller jag försörjningskravet som student?
2021-03-31 Kan ett strafföreläggande påverka chansen att få permanent uppehållstillstånd?

Alla besvarade frågor (91133)