Hur skyddar en sin inkomst om maken inte vill skiljas?

2017-05-28 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA
Jag är gift sedan sju år och min man har inte arbetat alls utan levt på min inkomst. Vi har inga barn. Nu vill jag skiljas men han vägrar skriva på ansökan om äktenskapsskillnad eftersom jag för tillfället tjänar betydligt mer än jag brukar och han har förklarat att han vill ha ut så mycket som möjligt av mig innan skilsmässan vinner laga kraft. Således kräver han betänketid. Om jag skickar in en ansökan till TR som endast är underskriven av mig, finns det någon som helst möjlighet för mig att "skydda min inkomst" de kommande månaderna? Finns det någon brytpunkt?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Bestämmelser om äktenskapsskillnad finns i Äktenskapsbalken (ÄktB).

Dagen för ansökan är avgörande
När bodelning ska göras med anledning av äktenskapsskillnad ska utgångspunkten tas i egendomsförhållandena den dag då ansökan om äktenskapsskillnad kom in till tingsrätten. (ÄktB 9 kap. 2 §) Denna dag är den s.k. ”kritiska tidpunkten” (brytpunkten) som avgör vilken egendom som ska ingå i bodelningen, och alltså inte den dag då skilsmässodomen vinner laga kraft. Vad du tjänar efter ansökan är inkommen blir därför ”skyddat” från din man.

Ensam ansökan om skilsmässa är möjligt
Eftersom din man vägrar skriva på ansökan kan du ensam skicka in en ansökan om stämning för äktenskapsskillnad till tingsrätten. (Tänk på att detta är en annan blankett än den för gemensam ansökan.) Om din man motsätter sig ansökan kan ni få betänketid på minst sex månader upp till högst ett år. (ÄktB 5 kap. 5 §) Även om ni får betänketid gäller ovan nämnda regel om att det är egendomsförhållandena den dag din ansökan kom in som är utgångspunkt. När betänketiden är slut måste någon av er begära dom om äktenskapsskillnad hos tingsrätten.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning

Tova Andersson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?