Hur skriver man ett testamente?

Vi har varit särbos sedan 2002. Vi har inga barn, varken gemensamma eller i andra förhållanden. Vi är båda över 60 år. Vilka formulär behöver vi fylla i när det gäller t ex arv och gemensamma tillgångar. Hur gör vi för att testamentera till varandra?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Ni kan skriva testamenten på egen hand

Jag vill börja med att klargöra att ni kan skriva era testamenten helt på egen hand. Det finns inget officiellt formulär som ni behöver fylla i. Det finns dock vissa krav på testamentet för att det ska vara giltigt. Dessa krav finns i Ärvdabalken (ÄB).

Krav på testamentet för att det ska vara giltigt

För att ett testamente ska vara giltigt så krävs att:

Testamentet skrivs under och underskriften är bevittnad av två personer, 10 kap 1 § ÄB. De som bevittnar underskriften ska vara över 15 år och de får inte stå som arvtagare i testamentet eller vara släkt med den som skriver testamentet.

Det krävs också att:

Den som skriver testamentet har rätt att testamentera sin egendom när testamentet skrivs, 13 kap. 1 § ÄB Den som skriver testamentet inte är påverkad av en psykisk störning när testamentet skrivs, 13 kap. 2 § ÄB Den som skriver testamentet inte är tvingad eller vilseledd till att skriva testamentet, 13 kap. 3 § ÄB

Sammanfattningsvis kan du och din partner skriva testamente på egen hand – förutsatt att formkraven är uppfyllda. Ni behöver skriva varsitt testamente. Det finns även färdiga mallar för testamenten på internet.

Mitt sista tips är att ni kan vända er till Lawlines erfarna och duktiga jurister om ni känner att ni vill ha ytterligare stöd och hjälp att skriva era testamenten!

Hoppas du fått svar på din fråga!

Jenny VibergRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Testamente? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning