Hur skriver jag mitt testamente så att bara testamentstagaren kan ärva?

2020-01-29 i Testamente
FRÅGA
Hej hur skriver jag i et testamente om jag vill att endast som som överelever mig ska ärva. Det vill säga om jag nämner någon i testamentet men denne har dött så vill jag inte att dennes arvingar ärver, utan att det delas mellan övriga levande arvingar
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om arv och testamente finns stadgade i ärvdabalken (ÄB).

Vad händer om testamentstagare i mitt testamente avlider innan mig?

Testamentet ska tolkas i överensstämmelse med hur man kan anta att testatorns vilja var (11 kap. 1 § ÄB). Om testatorns vilja inte helt kan utrönas ställer ärvdabalken upp vissa hjälpregler för tolkningen. Där stadgas bland annat att arvingar till testamentstagare som avlidit innan testatorn träder i testamentstagarens ställe om de i sig skulle varit berättigade till arv från testatorn (11 kap. 6 § ÄB). Detta är endast tolkningsregler, och testatorns riktiga vilja är det som spelar roll, men tolkningsreglerna finns om man inte kan utröna testatorns vilja.

Hur kan jag skriva?

För att göra ditt testamente tydligt i förhållande till din vilja kan du själv uttryckligen skriva att ditt testamentsförordnande till X endast gäller i förhållande till denna. Du kan exempelvis skriva att för det fall en testamentstagare avlidit innan dig ska dennes tillförordnande i testamentet istället fördelas på dina legala arvingar.

Vad har testamente för formkrav?

För att ett testamente ska vara giltigt krävs att det är skriftligt och undertecknat av testatorn samt två samtidigt närvarande vittnen (10 kap. 1 § ÄB). Vittnena får inte vara släktingar till dig eller någon som står med i testamentet eller deras familj (10 kap. 4 § andra stycket ÄB).

Jag hoppas du fick svar på din fråga! Undrar du något mer kan du ställa en fråga till. Behöver du vidare hjälp kan du ställa en expressfråga eller kontakta Lawlines juristbyrå.

Med vänliga hälsningar

Jonna Johansson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2595)
2020-09-20 Kan mitt ex ta del av min mormor och morfars arv på något sätt?
2020-09-17 Vem får bevittna ett testamente?
2020-09-16 Vad innebär giftorättsgods och bör jag upprätta äktenskapsförord eller testamente?
2020-09-15 Hur gör vi för att jag och min sambo ska bo i orubbat bo när den ene av oss avlider?

Alla besvarade frågor (84206)