Hur skiljer jag mig och gör bodelning?

2019-02-02 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA
Jag vill skilja mig. Har inte tillgång till mina dokument ang giftermålet. Hur vet jag hur vi delar på bohag,firma,tillgångar och skulder. Firman är enskild och står på min make. Jag är anställd i firman.Vänligen.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

För att ansöka om skilsmässa vänder du dig till domstol. På Sveriges domstolar hemsida finns blanketter för ändamålet. Det finns olika blanketter beroende på om ni gemensamt ansöker om skilsmässa eller att endast du ansöker om sådan; i det senare fallet ska du använda blanketten Ansökan om stämning angående äktenskapsskillnad. Till ansökan om skilsmässa ska du bifoga personbevis både för dig och din make. Personbevis beställer du på Skatteverkets hemsida.

Ansökan om skilsmässa kan ibland föregås av en betänketid

När du ansökt om skilsmässa upplöses det direkt om ni är ense, under förutsättning att inte någon av er har barn under 16 år som ni varaktigt bor tillsammans med. I sådana fall ska skilsmässan föregås av en betänketid om sex månader (5 kap. 1 § Äktenskapsbalken, ÄktB). Detsamma gäller om bara en av er vill skiljas, även då ska skilsmässan föregås av betänketid (5 kap. 2 § ÄktB).

Vid skilsmässa ska det ske en bodelning

När äktenskapet upplöses ska er egendom fördelas mellan er (9 kap. 1 § ÄktB). I bodelningen ska ert giftorättsgods ingå (10 kap. 1 § ÄktB). Det som inte är enskild egendom är giftorättsgods (7 kap. 1 § ÄktB). Bodelningen ska göras med utgångspunkt i egendomsförhållandena den dag då talan om skilsmässa väcktes (9 kap. 2 § ÄktB). Såväl du som din make har en redovisningsskyldighet. Redovisningsskyldigheten innebär att om du eller din make efter ansökan om skilsmässa säljer egendom måste det redovisas för den andre parten. Det föreligger även en upplysningsplikt, innebärande att ni båda har en skyldighet att lämna de uppgifter som kan vara av betydelse vid bodelningen (9 kap. 3 § ÄktB). I ditt fall innebär det att din make måste informera dig om vilka tillgångar han har. Om din make inte vill medverka i en bodelning får det på din begäran förordnas en bodelningsförrättare (9 kap. 7 § ÄktB). Bodelningsförrättare ska i sådana fall se till att bouppdelning sker (17 kap. 5 § ÄktB). Observera dock att om du begär en bodelningsförrättare ska vederbörande ha lön, vilket kommer att debiteras er båda. En bodelningsförrättare kommer heller inte att företräda dig utan ska endast se till att bodelning sker.

Vid bodelning ska först era andelar i boet beräknas och vardera makes skulder ska avräknas från dennes giftorättsgods (11 kap. 1-2 § ÄktB). Det som återstår av ert giftorättsgods, efter avdrag för skulderna, ska läggas samman och värdet ska delas mellan er (11 kap. 3 § ÄktB).

Sammanfattning och råd

Ansökan om skilsmässa sker genom ansökan hos domstol. Det finns olika blanketter, beroende på om ni är ense eller ej (se länkar i den inledande framställningen). Även om du inte har inblick i din makes tillgångar har han en skyldighet att upplysa dig om vilka tillgångar och skulder finns. För det fall att tillgångarna förändras efter ansökan om skilsmässa, har han en redovisningsplikt avseende ändringarna.

Kan ni inte enas finns det möjlighet att ansöka om att domstolen ska utse en bodelningsförrättare. Betänk dock att bodelningsförrättaren är opartisk med uppdraget att bodelning ska ske, vederbörande kommer inte att företräda varken dig eller din make.

Det kan i många fall vara en god idé att själv anlita en jurist som företräder en i en skilsmässa. En jurist kan bevaka dina intressen och även hjälpa dig att upprätta ett förslag till bodelning. Desto mer skulder och tillgångar, företag m.m. ni äger, desto mer komplicerad blir bodelningen. Om du vill boka tid med en jurist på Lawlines juristbyrå som företräder dig och bevakar dina intressen är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post på dennis.lavesson@lawline.se för en offert och vidare kontakt.

Med vänliga hälsningar,

Dennis Lavesson
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Äktenskapsskillnad (767)
2019-05-23 Ingår löner, bonusar, optioner etc. som inte ännu utbetalats i bodelningen vid äktenskapsskillnad?
2019-05-20 Exmake gömmer tillgångar
2019-05-14 Kan jag ge bort min bostadsrätt innan skilsmässa så min fru inte får ta del av den?
2019-05-13 Vad har min mamma rätt till i skilsmässan?

Alla besvarade frågor (69283)