Hur sker stadgeändring i en samfällighet?

2015-08-21 i Föreningar
FRÅGA
Kan en stadgeändring i en samfällighetsförening genomföras efter ett årsstämmobeslut eller måste det godkännas på två årsstämmor?
SVAR

Hej,
tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Enligt 52 § i lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter, SFL, fordras minst två tredjedelar av de avgivna rösterna vid en årsstämma. Föreskrives strängare villkor i stadgarna, ska dessa gälla. Styrelsen ska anmäla ändringen för registrering. Vid anmälan ska två bestyrkta avskrifter av protokoll över beslutet bifogas. Beslutet får ej tillämpas innan registrering skett.

Med vänliga hälsningar

Daniel Scharff
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Föreningar (440)
2020-10-14 Förtida avslutande av uppdrag som styrelseledamot i bostadsrättsförening m.m.
2020-10-10 Kan en 13-åring vara särskild firmatecknare i en ekonomisk förening?
2020-10-09 Kan en minderårig bli VD eller styrelseledamot i ekonomisk förening?
2020-10-02 Likhetsprincipen i bostadsrättsförening

Alla besvarade frågor (85162)