Hur skall jag skriva mitt testamente?

2019-09-06 i Testamente
FRÅGA
Hej. Min mamma är änka och jag enda barnet. Jag lever ensam och har inga barn. Vi tänker skriva var sitt testamente och skänka våra tillgångar till organisation, vad vet vi inte idag. Hur formulerar vi oss så att testamentet bara gäller Svårt förklara vad vi menar men finns den ena kvar så ska den fritt förfoga hela kvarlåtenskapen efter den andra. Hur ska vi formulera oss?Vill ha ett giltigt testamente men inte göra bröstarvinge arvslös om den är i livet.Mitt testamente ska bara gälla om mamma inte finns och mammas ska gälla om jag inte finns. Hoppas det går att förstå
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.

Jag tolkar din fråga som att ni vill att alla era tillgångar skall gå till varandra i första hand när någon av er avlider. Om ingen av er finns vid livet vill ni istället att pengarna skall testamenteras till en speciell organisation (som ännu inte är vald).

Jag förstår att det är krångligt att veta vad som egentligen gäller och att det är svårt att formulera sig i ett testamente. Därför skall jag försöka redogöra på ett enkelt sätt hur man kan gå tillväga och vad man skall tänka på. I svaret kommer jag börja med att reda ut vad som får ett testamente att bli giltigt. Därefter kommer jag gå in på hur man kan formulera testamentet i ert fall för att det skall bli korrekt. Jag kommer slutligen även ge er råd.

För att finna svar på frågan kommer vi att behöva gå in i Ärvdabalken (ÄB), och titta på vad lagen säger om testamente.

Vad krävs för att ett testamente skall bli giltigt?

Formkraven för att ett testamente skall bli giltigt är att:

- Den som skriver testamentet måste ha fyllt 18 år (9 kap 1§ ÄB).

- Testamentet måste vara skriftligt upprättat och undertecknat av den som utfärdar testamentet. Två stycken vittnen måste samtidigt närvara när underteckningen av testamentet sker (10 kap 1§ ÄB).

- Vittnena får inte vara under 15 år, och

- De får inte vara släkt eller stå som arvinge i testamentet (10 kap 4§ ÄB).

- Den som skriver testamentet måste göra detta av egen fri vilja samt inte vara påverkad av någon psykisk sjukdom (13 kap 2§ och 3§ ÄB).

Hur skall ni då utforma era testamenten?

Det är viktigt att ni skriver så tydligt som möjligt vad ni vill åstadkomma för att ni skall få igenom era viljor i respektive testamente. Rent juridiskt finns det inget hinder mot att ni i testamentet skriver exakt det ni vill uppnå. Alltså att mamman/dotter skall ärva allt med full förfoganderätt. Om hon inte är vid liv vill ni att organisation X skall få kvarlåtenskapen.

Det som kommer vara avgörande är att ni måste skriva i era testamenten att ni skall ärva varandra först, innan kvarlåtenskapen eventuellt ska gå till en speciell organisation. För om ett testamente är upprättat skall det i första hand beaktas. Ifall ni då i testamentet endast skriver att all kvarlåtenskap skall till en organisation kommer den efterlevande mamman/dottern inte få all kvarlåtenskap.

Var även noga med att alla formkrav är uppfyllda för att testamentet skall vara giltigt.

Mitt råd:

Eftersom ett testamente kan vara svårt att skriva rekommenderar jag dig att boka en tid med en av våra kunniga jurister. De har kunskap om hur man bör formulera sig för att testamentet skall uppfylla de önskemål man har samtidigt som de ser till så att all formalia blir juridiskt korrekt.

Hoppas du har fått svar på din fråga!

Vänliga Hälsningar,

Josefine Bågholt
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2839)
2021-05-10 Sekundosuccession vid testamente efter efterlevande makes bortgång
2021-05-10 Ärver arvingarna till en avliden testamentstagare?
2021-05-10 Hur fördelas arv när det finns ett testamente?
2021-05-09 Kan jag testamentera bort allt?

Alla besvarade frågor (92183)