Hur ska vi utforma ett giltigt bodelningsavtal?

2017-08-20 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA
Hej! Jag äger ett hus 50% tillsammans med min ex-man. Det är nästan bara skulder på huset. Jag vill inte stå kvar som delägare till huset och äntligen har ex-mannen hittat en bank som är villig att låta honom ta över lånen själv trots betalanmärkningar. Denna bank vill att vi gör ett bodelningsavtal som visar att jag överlåter huset till ex-mannen. Nu undrar jag hur detta ska utformas för att bli godkänt? Jag gör alltså inga anspråk alls på huset.Med vänlig hälsningUlrika
SVAR

Hej och tack för at du vänder dig till Lawline med din fråga!

Eftersom du skriver om din ex-man utgår jag ifrån att ni fått en dom om äktenskapsskillnad, och att det du nu frågar om avser bodelning som ska ske efter detta.

En första självklar förutsättning är att ni inte bodelat sedan tidigare i anledning av skilsmässan. Det går endast att bodela en gång efter att ett äktenskap upplösts. Om bodelning inte redan skett är det fritt fram att upprätta bodelningsavtal mellan er.

Det finns två grundkrav för att ett bodelningsavtal ska vara giltigt (se 9 kap. 5 § Äktenskapsbalken). Avtalet ska vara:

1. skriftligt, och

2. underskrivet av båda ex-makarna

I anledning av att det inte finns några fler särskilda krav kan ett bodelningsavtal se olika ut beroende på vad parterna föredrar. Det viktigaste är att det är tydligt och klart utformat.

Förslag och rekommendationer

När ni upprättar ert bodelningsavtal är det viktigt att era personnummer, adresser och telefonnummer finns med för att det inte ska råda några oklarheter om vilka personer bodelningsavtalet avser.

Ni bör även skriva att ni upprättar detta bodelningsavtal sedan tingsrätten dömt till äktenskapsskillnad, och att ni bodelar med utgångspunkt från de egendomsförhållandena som fanns när ni lämnade in er ansökan. Det är därför viktigt att ni anger datum för er ansökan om skilsmässa, och när domen trädde laga kraft.

Avtalet bör tydligt visa vilken egendom, vilket värde den har och hur denna ska fördelas mellan er, i detta fall att din ex-man tar över hela din ägandedel av fastigheten. Om det finns annan egendom ni vill bodela måste ni göra det i samma avtal.

Det förekommer ofta en s.k. nöjdhetsklausul i bodelningsavtal där (ex-)makarna förklarar sig ”till alla delar nöjda med bodelningen”, vilket kan vara bra att skriva med. Glöm inte att skriva under eventuella bilagor.

Hoppas att detta var till er hjälp!

Med vänlig hälsning,

Jakob Axelsson
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Äktenskapsskillnad (1068)
2021-07-21 Vid vilken tidpunkt avgörs egendomsförhållandena?
2021-07-20 Vad händer med den ena makens skulder vid en skilsmässa?
2021-07-19 Kan min makes skuld drabba mig under betänketiden?
2021-07-18 Hur bevisar man att man inte är gift?

Alla besvarade frågor (94175)