Hur ska vi utforma ett giltigt bodelningsavtal?

2017-08-20 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA
Hej! Jag äger ett hus 50% tillsammans med min ex-man. Det är nästan bara skulder på huset. Jag vill inte stå kvar som delägare till huset och äntligen har ex-mannen hittat en bank som är villig att låta honom ta över lånen själv trots betalanmärkningar. Denna bank vill att vi gör ett bodelningsavtal som visar att jag överlåter huset till ex-mannen. Nu undrar jag hur detta ska utformas för att bli godkänt? Jag gör alltså inga anspråk alls på huset.Med vänlig hälsningUlrika
SVAR

Hej och tack för at du vänder dig till Lawline med din fråga!

Eftersom du skriver om din ex-man utgår jag ifrån att ni fått en dom om äktenskapsskillnad, och att det du nu frågar om avser bodelning som ska ske efter detta.

En första självklar förutsättning är att ni inte bodelat sedan tidigare i anledning av skilsmässan. Det går endast att bodela en gång efter att ett äktenskap upplösts. Om bodelning inte redan skett är det fritt fram att upprätta bodelningsavtal mellan er.

Det finns två grundkrav för att ett bodelningsavtal ska vara giltigt (se 9 kap. 5 § Äktenskapsbalken). Avtalet ska vara:

1. skriftligt, och

2. underskrivet av båda ex-makarna

I anledning av att det inte finns några fler särskilda krav kan ett bodelningsavtal se olika ut beroende på vad parterna föredrar. Det viktigaste är att det är tydligt och klart utformat.

Förslag och rekommendationer

När ni upprättar ert bodelningsavtal är det viktigt att era personnummer, adresser och telefonnummer finns med för att det inte ska råda några oklarheter om vilka personer bodelningsavtalet avser.

Ni bör även skriva att ni upprättar detta bodelningsavtal sedan tingsrätten dömt till äktenskapsskillnad, och att ni bodelar med utgångspunkt från de egendomsförhållandena som fanns när ni lämnade in er ansökan. Det är därför viktigt att ni anger datum för er ansökan om skilsmässa, och när domen trädde laga kraft.

Avtalet bör tydligt visa vilken egendom, vilket värde den har och hur denna ska fördelas mellan er, i detta fall att din ex-man tar över hela din ägandedel av fastigheten. Om det finns annan egendom ni vill bodela måste ni göra det i samma avtal.

Det förekommer ofta en s.k. nöjdhetsklausul i bodelningsavtal där (ex-)makarna förklarar sig ”till alla delar nöjda med bodelningen”, vilket kan vara bra att skriva med. Glöm inte att skriva under eventuella bilagor.

Hoppas att detta var till er hjälp!

Med vänlig hälsning,

Jakob Axelsson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Äktenskapsskillnad (1122)
2022-01-08 Vad händer med våra skulder i samband med skilsmässa?
2022-01-08 Får jag ta del av utdelning efter skilsmässa?
2022-01-06 Kan jag kräva en bodelning i samband med en skilsmässa och vad innebär en sådan?
2022-01-05 Kan jag annullera (ogiltigförklara) mitt äktenskap?

Alla besvarade frågor (98478)