Hur ska testamentet tolkas?

2020-11-08 i Testamente
FRÅGA
Jag har funderingar kring en arvsfråga. Ett gift par skriver testamente. "Att den av oss som överlever den andre skall med fri förfoganderätt erhålla all den avlidnes kvarlåtenskap med undantag av bröstarvinges laglott. Efter bådas vår bortgång skall vår kvarlåtenskap tillfalla VÅRA bröstarvingar enligt lag".Mannen har inga barn, och har aldrig haft (har som närmast sin mor kvar i livet), kvinnan har två barn. Mannen dör först och kvinnan några år senare. Jag tycker att det är konstigt att det står våra bröstarvingar, hur menar dom egentligen? Hur fördelas arvet vid kvinnans död?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vad är problemet

Jag tolkar din fråga som att du vill veta hur testamentet ska tolkas och hur arvet ska fördelas efter kvinnans död. Arvsfrågor regleras i ärvdabalken (ÄB). Testamentet är ett ömsesidigt testamente med sekundosuccession.

Jag vill vara tydlig med att ett testamente ska tolkas subjektivt. Det går inte att ge ett svart/vitt svar, men jag kommer att svara på hur jag tolkar testamentet i frågan, samt vilka rättsliga principer som styr tolkningen.

Jag kommer även att förklara vad som gäller enligt den legala arvsordningen (enligt lag), samt ge dig råd kring hur du kan ta frågan vidare.

Den som skriver ett testamente kallas "testator" (maskulinum) eller "testatrix" (femininum), och jag kommer att använda detta ord i mitt svar.

Problemet är att testamentet är otydligt formulerat. "Bröstarvingar" har en specifik juridisk innebörd; det är helt enkelt testators barn (2 kap., 1 §, ÄB). Därför är det svårt att tolka testamentet, när mannen faktisk inte har några bröstarvingar.

Hur ska man tolka ett testamente?

Huvudregeln är att testamenten ska tolkas med utgångspunkt i testators verkliga vilja (11 kap., 1 §, ÄB). Om det inte går att fastställa testators verkliga vilja ska man istället fastställa testators hypotetiska vilja och försöka att förstå vad testator faktisk hade velat.

Nu går det tyvärr inte att fråga mannen hur han tänkte, när de skrev testamentet.

Men kvinnan, som enligt din fråga verkar vara din mamma, är fortfarande vid liv. Om du inte har pratat med din mamma om detta, hade jag rekommenderat att du försöker att prata med henne om hur de tänkte när de skrev testamentet.

Det kan vara svårt att prata om, men det viktiga är att försöka ha en öppen dialog, så ni kan utreda vad de försöka åstadkomma med testamentet. Ville de se till att mannens släkt ärver hans kvarlåtenskap efter kvinnans död? Eller ville de testamentera hela kvarlåtenskapen till kvinnans barn? Din mamma/kvinnan vet bäst hur de har tänkt, så det är bra om hon kan få förklara detta.

Felskrivning

Om testamentet genom felskrivning eller misstag har fått ett annat innehåll än testator åsyftade, ska man bortse från felskrivningen och gå på det testator faktisk menade. Detta gäller även om testator har använd ord som hen inte begriper och helt enkelt inte förstår innebörden av (11 kap., 1 §, 2 stycket ÄB).

Jag tolkar testamentet som att testator inte förstod vad "bröstarvingar" betyder, med tanke på att mannen inte har några bröstarvingar.

Olika tolkningar

Den svåra fråga är vad testator då menade. Man kan tolka meningen på två olika sätt:

Antigen menade testator att efterarvet ska tillfalla kvinnans bröstarvingar efter bådas död. Om mannen har levt ihop med kvinnans barn i många år och känner sig som barnens pappa, är det inte otänkbart att han känslomässigt ser kvinnans barn som gemensamma barn. I så fall kan man tolka testamentet som ett förordnande till kvinnans barn efter bådas död. Det som talar emot denna tolkning är att testator använder den juridiska termen "bröstarvingar" och skriver "enligt lag".

En annan tänkbar tolkning är att testator helt enkelt menade att kvarlåtenskapen, efter bådas bortgång, ska tillfalla "våra arvingar enligt lag". Utifrån den begränsade information jag har fått tycker jag att detta är den mest troliga tolkning. Men det kan ju finnas omständigheter som gör att mannen har velat se till att hans släkt inte ärver efter honom – jag vet ju inte hur hans relation till släkten var.

Ifall testator helt enkelt menade "våra arvingar enligt lag" ska kvinnans kvarlåtenskap i första hand tillfalla hennes bröstarvingar (2 kap., 1 §, ÄB).

Mannens kvarlåtenskap ska istället tillfalla hans arvingar enligt lag. Eftersom mannen inte har bröstarvingar ska hans kvarlåtenskap tillfalla hans föräldrar om dessa fortfarande är vid liv. Om föräldrarna inte är vid liv, ska mannens syskon ärva efter honom (2 kap., 2 §, ÄB).

Om mannen inte har några syskon eller föräldrar ska hans farföräldrar och morföräldrar dela arvet. Om inga farföräldrar eller morföräldrar är vid liv, ska mannens far – och morföräldrars barn ärva. Det är med andra ord mannens moster/morbror/faster/farbror (2 kap., 3 §, ÄB).

Vem ska ärva om mannen inte har några arvingar?

Om mannen inte har några arvingar kvar, ska kvinnans arvingar även ärva mannens kvarlåtenskap (3 kap., 8 §, ÄB).

Jag hoppas att du med detta fick svar på din fråga!

Om du har behov av ytterligare rådgivning, rekommenderar jag att du tar kontakt med vår juristbyrå för vidare hjälp i ditt ärende.

Du kan boka en tid med vår juristbyrå här eller ringa oss för att få mer information.

Kontaktuppgifter till vår telefonkontakt:

Telefon: 08-533 300 04

Öppettider: Mån-fre kl. 10.00−16.00.

Vänligen,

Geske Lovmand Hvid
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2861)
2021-06-20 Måste testamentstagarens fulla personnummer finnas med i testamentet?
2021-06-17 Kan man testamentera enskild egendom i flera led?
2021-06-15 Kan man testamentera en bostadsrätt med full äganderätt?
2021-06-15 Måste ett syskon godkänna testamente?

Alla besvarade frågor (93231)