Hur ska skulder avräknas vid en äktenskapsskillnad?

2019-08-02 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA
Hej,Jag och min fru ska skiljas, vi har lån på huset för 2.100.000kr sen har vi lika mycket sparpengar m.m.Vi står 50/50 på lånen. Huset är idag antagligen värt 3.7000.000krMin fru gick in som delägare i det företag där hon arbetar. Där fick hon möjlighet att köpa in sig för ca 3.000.000kr vilket hon gjorde. Detta lån tog hon helt själv och säkerheten för lånet är själva aktiebreven. Banken som gav henne lånet är nämligen mycket involverade i detta företag så de hade inga problem att ge henne ett special lån.För att hon skulle få delägandet i företaget var jag tvungen att skriva på ett äktenskapsförord, som beskriver att "aktierna i XXX ska var min frus enskilda egendom".Så till min fråga. Jag vet att skulder är ens egna men nu när jag har börjat läsa på så läser jag om skuldtäckning. Hur kommer det påverka mig i detta fallet? Eller det påverkar mig inte allt då hon förfarande måste ha lånet för att kunna vara delägare vilket hon ska vara. X har ju beviljat lånet helt utan att titta på hennes privata situation gällande min ekonomi eller vad hon har för övriga tillgångar. Eller kommer detta påverka mig på något sätt när det gäller skuldtäckning? Enligt räkne exemplet ovan hur kommer det i så fall blir?
SVAR

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. När makarna har dels giftorättsgods och dels enskild egendom uppkommer frågan mot vilken egendom som skulderna ska avräknas värdemässigt. Jag kommer börja med att förklara huvudregeln avseende skuldtäckning för att sedan gå in på undantag och vad som gäller i ditt specifika fall. Tillämplig lagstiftning är Äktenskapsbalken (ÄktB).

Huvudregel vid skuldtäckning

Utgångspunkten är att en skuld ska räknas av mot en makes giftorättsgods, 11 kap. 2 § ÄktB. En förutsättning för att få avräkna skulden är att den fanns när talan om äktenskapsskillnad väcktes, 9 kap. 2 § ÄktB. För att din fru på något sätt ska få avräkna skulden i fråga måste den ha funnits innan denna brytpunkt.

Undantag från huvudregeln

Det finns två undantag från huvudregeln vilka jag kommer berätta mer om här, 11 kap. 2 § andra stycket ÄktB. 1) För sådana fordringar som är förenade med särskild förmånsrätt i makens enskilda egendom ska maken få täckning ur sitt giftorättsgods endast i den mån betalning inte kan erhållas ur den enskilda egendomen. 2) Detsamma gäller även för skulder som maken har ådragit sig för förbättring eller underhåll av den enskilda egendomen eller som på annat sätt kan hänföras till denna.

Vad gäller i ditt fall?

Aktiebreven, som är din frus enskilda egendom, är taget som säkerhet för lånet. Eftersom skulden är hänförlig till aktierna som är din frus enskilda egendom så ska täckning av skulden i första hand ske mot denna enskilda egendom. Det är först när den enskilda egendomen inte räcker till för att täcka skulden som en skuldavräkning kan ske mot din frus giftorättsgods. Överstiger skulderna tillgångarna innebär det att man tar med sig "noll" till bodelningen, det kan nämligen aldrig bli ett minusvärde. Detta eftersom var och en svarar för sina egna skulder, 1 kap. 3 § ÄktB.

Hoppas du fick svar på din fråga, annars är du mer än välkommen att ställa en ny.

Vänliga hälsningar,

Lovisa Klein
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Äktenskapsskillnad (901)
2020-05-24 Kan man gifta om sig med samma person efter äktenskapsskillnad?
2020-05-17 Vilka ekonomiska rättigheter kan jag ha vid en skilsmässa?
2020-05-17 Ska egendom som har förvärvats efter ansökan om skilsmässa ingå i bodelningen?
2020-05-16 Vad händer med bostaden vid skilsmässa?

Alla besvarade frågor (80290)