FrågaARVS- OCH TESTAMENTSRÄTTTestamente23/06/2022

Hur ska man upprätta ett giltigt testamente?

Hej! Jag är sambo och vi har inga barn. Jag vill skriva ett testamente som säger att precis allt jag äger ska gå till en av mina bröder. Hur formulerar jag det så att inga missförstånd kan ske? Tack på förhand.

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline! 

Exempel på hur du kan formulera dig är: 

Jag, (Ditt namn), med personnummer (ditt personnummer), förordar att min yttersta vilja och testamente är att all kvarlåtenskap efter mig ska tillfalla (Namn på din bror) med (hans personnummer). 

Du kan även lägga till att vad som tillfaller min bror enligt detta testamente ska utgöra enskild egendom och ska varken i äktenskap eller samboförhållande ingå i bodelning eller omfattas av så kallad övertagande rätt. För att säkerställa att egendomen stannar hos din bror. 

Vidare krävs på testamentet underskrift av två oberoende vittnen. Härmed intygar vi två testamentsvittnen att testatorn som har styrkt sin identitet, av fri vilja och vid sitt sinnes full bruk, på angivet datum och vid vår i samtida närvaro, egenhändigt undertecknat detta testamente. Under ska finnas plats där båda testamentsvittnen skriver under med underskrift, namnförtydligande och personnummer. 

Hör gärna av dig om du har fler frågor! 

Vänliga hälsningar, 

Benjamin von Gohren

Benjamin von GohrenRådgivare