Hur ska lån för en bil fördelas vid bodelning mellan sambor?

FRÅGA
Hejsan. Separerat från min sambo. Vi lånade under tiden ihop upp på huset 200000 kr till bil. Köpt ut honom efter bodelning. Han vill nu ha 100000 för bilen. Är det korrekt?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga avser sambor vilket regleras i sambolagen. Jag kommer att besvara din fråga genom att först kort redogöra för vad som generellt utgör samboegendom och därefter besvara din fråga om hur mycket pengar din sambo har rätt till för bilen.

Hur ska samboegendom fördelas generellt

När ett samboförhållande upphör ska samboegendomen fördelas mellan samborna genom bodelning om någon av dem begär det (8 § sambolagen), av din fråga framgår dock att en bodelning redan är gjord.

Huvudregeln är att samboegendom består av sambornas gemensamma bostad och bohag, förutsatt att egendomen förvärvats för gemensam användning (3 § sambolagen). Från denna huvudregel finns dock ett antal undantag bl.a. om du fått egendomen genom gåva, arv eller testamente med villkor om att egendomen ska vara din enskilda (4 § sambolagen). Samboegendomen ska inte heller ingå om du och din sambo avtalat om att viss egendom inte ska ingå i bodelningen (9 § sambolagen).

Vad som är relevant i detta fall är vad som anses utgöra bohag och om er bil samt lånet för denna kan anses utgöra bohag. Med sambors gemensamma bohag avses möbler, hushållsmaskiner och annat inre lösöre som är avsett för det gemensamma hemmet. Till gemensamt bohag räknas inte sådant bohag som används uteslutande för den ena sambons bruk (6 § sambolagen). Idag omfattas således inte bilar eller pengar av sambolagen.

Hur ska lånet för bilen fördelas?

Först och främst vill jag informera dig om att sambolagen är dispositiv, dvs. sambolagen gäller endast om du och din sambo inte har skrivit ett samboavtal innan samboförhållandet upphör eller kan komma överens om hur ni ska fördela samboegendomen efter det att samboförhållandet upphört. Det finns således inget som hindrar er från att dela upp lånet rakt av om ni vill det eller att göra på något annat sätt om ni så önskar, huvudsaken är att ni är överens.

Om ni inte är överens om hur ni vill göra med lånet för bilen så kan problem uppstå. Som jag redogjort för ovan så utgör inte bilen eller lånet för denna samboegendom och denna ska därför inte ingå i bodelningen enligt sambolagen. Det är således den som står på bilen som kommer att bli ägare till denna. Detsamma gäller för lånet, dvs. den av er som står på lånet kommer att bli betalningsskyldig för detta. Detta är den stora skillnaden mellan sambolagen och äktenskapsbalken. Sistnämnda lagrum ger ett betydligt mer omfattande skydd då all egendom som inte utgör enskild egendom ska ingå i bodelningen.

Hoppas att du fått svar på din fråga, annars ska du inte tveka att höra av dig igen!

Med vänlig hälsning

Hanna Sidvall
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Sambo och samboavtal (2563)
2020-02-28 Sambo - separera - räkningar
2020-02-28 Samboegendom - enskild egendom
2020-02-28 Ärver sambor? Vad är samboegendom?
2020-02-28 Samboegendom

Alla besvarade frågor (77511)