Hur ska kvarlåtenskapen fördelas mellan mig som gemensamt barn, och mina halvsyskon (särkullbarn)?

2020-08-16 i Särkullbarn
FRÅGA
Hej!Jag är enda gemensamma barnet ( son) mina föräldrars äktenskap.Min mor har en dotter och min far har en son i tidigare äktenskap.Vid min moders eller faders bortgång sker bodelning med arv direkt till respektive särkullbarns av makens kvarlåtenskap?Om exempelvis min mor avlider ärver min halvsyster halva kvarlåtenskapen direkt?Andra halvan ärver min far med förfoganderätt? Räknas denna del om som andel av hans egendom i samband med bouppteckning, så att vid hans bortgång blir jag efterarvinge ensam på den andelen? Kvarvarande del delas med min halvbror? ( Så att min halvbror inte ärver min mor, så att säga?)MvhX
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga aktualiserar reglerna i Ärvdabalken.

I din familj finns moder, fader, ett gemensamt barn (du), ett barn på faderns sida, ett barn på moderns sida.

Avlider din förälder kommer kvarlåtenskapen att fördelas i enlighet med den legala arvsordningen i 2 - 3 kap. ÄB.

Dina föräldrar är gifta vilket innebär att 3 kap. ÄB kommer att aktualiseras. Den efterlevande maken kommer att ärva all kvarlåtenskap efter arvlåtaren. Du som gemensamt barn har rätt till efterarv när efterlevande make senare avlider, se 3 kap. 1 § ÄB.

I äktenskapet skriver du vidare att det finns två särkullbarn. Särkullbarn är det barn som inte är gemensamt barn mellan makarna. Det särkullbarn vars förälder avlider har alltid rätt att få ut sitt arv direkt, se 3 kap. 1 § ÄB. Skulle din moder avlida först kommer din halvsyster ha rätt att få ut sin del av kvarlåtenskapen direkt, det samma gäller för din halvbror om din fader skulle avlida först.

När särkullbarnet har fått sin del av kvarlåtenskapen kommer resterande del att gå i arv till den efterlevande maken. Denna kvarlåtenskap ärver efterlevande make med fri förfoganderätt. Den kvarlåtenskapen som efterlevande make ärver med fri förfoganderätt har du efterarvsrätt i, vilket innebär att du får en kvotdel i arv när den efterlevande maken senare avlider, av den först avlidne makens kvarlåtenskap.

Resterande del, det vill säga den del som efterlevande make innehar med full äganderätt, kommer att fördelas mellan dig och ditt andra halvsyskon.

Med vänliga hälsningar!

Martin Carleheden
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Särkullbarn (1126)
2021-01-15 Fördelning av arv mellan efterlevande maka och särkullbarn
2021-01-15 Finns det möjlighet att vänta med fördelning av arv till särkullbarn tills båda makarna gått bort?
2021-01-14 Kan min pappas fru testamentera bort arvet?
2021-01-10 Möjlighet att ge efterlevande make all kvarlåtenskap

Alla besvarade frågor (88087)