Hur ska kvarlåtenskapen fördelas mellan den avlidnes arvingar?

2019-08-07 i Särkullbarn
FRÅGA
Hej,en fråga ang. särkullebarn och arv.Min far gick bort här nyligen och han var gift med tre gemensamma barn med sin nya fru.De äger två lägenheter tillsammans. Hur fördelas det mellan mig och mina tre "halvsyskon"?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Eftersom din fråga är av arvsrättslig karaktär så blir ärvdabalken (ÄB) tillämplig.

Vem ärver din fars kvarlåtenskap?

Du har som bröstarvinge, dvs den avlidnes barn, rätt att ärva din far efter att han har gått bort (2 kap. 1 § 1 stycket ÄB). Detta har även dina tre halvsyskon då dessa också är hans barn och då också bröstarvingar. Din fars kvarlåtenskap kommer att fördelas lika mellan er bröstarvingar i enlighet med likadelningsprincipen. Kvarlåtenskapen i detta fallet blir din fars andel i de två bostäderna samt eventuellt andra tillgångar som kommer att fördelas mellan er fyra.

Har du som särkullbarn rätt att få ut din andel direkt?

Eftersom din far vid sin bortgång var gift med dina halvsyskons mor så kommer deras andel av arvet att gå till henne (3 kap. 1 § ÄB). De kommer istället att få ut sitt arv i form av ett s.k efterarv (3 kap. 2 § ÄB). Detta innebär att de får ut eran fars del samt deras moders del först efter att hon har gått bort. Du har som särkullbarn dock rätt att begära att få ut din andel direkt ( 3 kap. 1 § ÄB). Du har även valmöjligheten att göra ett arvsavstående till förmån för dina halvsyskons mor vilket innebär att du precis som dem får ut din andel av din fars arv först efter att hon har gått bort (3 kap. 9 § ÄB).

Sammanfattning

Du har som bröstarvinge rätt att ärva din far och hans kvarlåtenskap kommer att fördelas lika mellan dig och dina halvsyskon. Som särkullbarn kan du välja att antingen göra ett arvsavstående för att invänta ett efterarv efter att din fars efterlevande maka har gått bort men du kan också välja att ta ut din andel direkt.

Jag hoppas att detta gav dig svar på din fråga!

Vänligen,

Evelina Sjöberg
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Särkullbarn (1004)
2020-02-17 Kan min makes barn från tidigare giftomål ärva mig?
2020-02-17 Arv för make och särkullbarn
2020-02-14 Skillnaden på arv mellan sambor och makar
2020-02-09 Ärver mitt särkullbarn efter min make om min make inte har andra barn?

Alla besvarade frågor (77146)