Hur ska kvarlåtenskapen fördelas mellan den avlidnes arvingar?

2019-08-07 i Särkullbarn
FRÅGA
Hej,en fråga ang. särkullebarn och arv.Min far gick bort här nyligen och han var gift med tre gemensamma barn med sin nya fru.De äger två lägenheter tillsammans. Hur fördelas det mellan mig och mina tre "halvsyskon"?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Eftersom din fråga är av arvsrättslig karaktär så blir ärvdabalken (ÄB) tillämplig.

Vem ärver din fars kvarlåtenskap?

Du har som bröstarvinge, dvs den avlidnes barn, rätt att ärva din far efter att han har gått bort (2 kap. 1 § 1 stycket ÄB). Detta har även dina tre halvsyskon då dessa också är hans barn och då också bröstarvingar. Din fars kvarlåtenskap kommer att fördelas lika mellan er bröstarvingar i enlighet med likadelningsprincipen. Kvarlåtenskapen i detta fallet blir din fars andel i de två bostäderna samt eventuellt andra tillgångar som kommer att fördelas mellan er fyra.

Har du som särkullbarn rätt att få ut din andel direkt?

Eftersom din far vid sin bortgång var gift med dina halvsyskons mor så kommer deras andel av arvet att gå till henne (3 kap. 1 § ÄB). De kommer istället att få ut sitt arv i form av ett s.k efterarv (3 kap. 2 § ÄB). Detta innebär att de får ut eran fars del samt deras moders del först efter att hon har gått bort. Du har som särkullbarn dock rätt att begära att få ut din andel direkt ( 3 kap. 1 § ÄB). Du har även valmöjligheten att göra ett arvsavstående till förmån för dina halvsyskons mor vilket innebär att du precis som dem får ut din andel av din fars arv först efter att hon har gått bort (3 kap. 9 § ÄB).

Sammanfattning

Du har som bröstarvinge rätt att ärva din far och hans kvarlåtenskap kommer att fördelas lika mellan dig och dina halvsyskon. Som särkullbarn kan du välja att antingen göra ett arvsavstående för att invänta ett efterarv efter att din fars efterlevande maka har gått bort men du kan också välja att ta ut din andel direkt.

Jag hoppas att detta gav dig svar på din fråga!

Vänligen,

Evelina Sjöberg
Fick du svar på din fråga?
Kommentarer:
A11 Hallå Jag driver ett privat internationellt finansiellt partnerskap som skapades för att hjälpa människor som behöver finansiellt stöd. Om du har ekonomiska svårigheter eller ekonomiskt kaos och behöver pengar för att starta ditt eget företag, eller om du behöver ett lån för att lösa dina skulder eller betala dina räkningar, kan jag bevilja lån som sträcker sig från upp till 5.000.000 sek. Om du är intresserad av mitt erbjudande, berätta vad du vill låna och hur lång tid det tar. Kontakt: nagelsilvia58@gmail.com
2019-08-08 12:28
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Särkullbarn (964)
2019-10-13 Ärver särkullbarn vid tillämpning av 12 kap. 2 § äktenskapsbalken?
2019-10-13 Arvsfördelning? "Bröstarvinge, faders fru och adoptivdotter"
2019-10-02 Vad gäller för särkullsbarns arv?
2019-10-02 Barns rätt att ärva vid ett upprättat äktenskapsförord

Alla besvarade frågor (73671)