Hur ska jag förhindra att min exmake ärver sonens del av bostadsrätten?

2020-01-31 i Testamente
FRÅGA
Hej! Jag är skild och köpte nyligen en lägenhet och i köpavtalet ingår både jag och min son. Jag äger 90% och min son 10%. Nu i efterhand tänker jag att om min son dör förre mig då kommer säkert min förre detta man att kräva ägandet av de 10% som min son äger nu. Kan ni hjälpa mig att hindra just att detta inträffar? Kan man göra det genom fullmakt eller på annat sätt? Tack på förhand
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vill man ogärna hamna i en arvstvist eller diskussion om bostadsrätten mellan dig och din exmake är det enklaste sättet att undvika detta just att låta din son skriva ett testamente. I testamentet kan han skriva att han vill att hans del av bostadsrätten ska tillfalla dig vid hans bortgång. Man bör precisera hur många procent han äger samt vilken bostadsrätt det rör sig om genom att ange adress och bostadsrättsförening.

I fråga om testamente är det dock viktigt att ta hänsyn till de så kallade formkraven. Formkraven är krav som ställs på testamentets innehåll och på omständigheterna vid dess tillkomst för att det ska anses vara giltigt. Formkraven är dels att testamentet ska vara skriftligt, men också att det ska skrivas under i närvaro av två testamentesvittnen som i sin tur också ska skriva under handlingen (10 kap. 1 § och 2 § ärvdabalken). Dessa vittnen ska vara två utomstående.

Vänligen,

Pegah Fazli
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2423)
2020-04-06 Har tiden gått ut för klandertalan av testamente
2020-04-04 Bevittnande av testamente
2020-04-03 Jämkning av testamente till maka
2020-04-03 Kan jag och min make upprätta ett testamente så att vår icke biologiska son ärver då vi båda avlidit?

Alla besvarade frågor (78746)