Hur ska jag förhindra att min exmake ärver sonens del av bostadsrätten?

Hej!

Jag är skild och köpte nyligen en lägenhet och i köpavtalet ingår både jag och min son. Jag äger 90% och min son 10%. Nu i efterhand tänker jag att om min son dör förre mig då kommer säkert min förre detta man att kräva ägandet av de 10% som min son äger nu. Kan ni hjälpa mig att hindra just att detta inträffar? Kan man göra det genom fullmakt eller på annat sätt?

Tack på förhand

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vill man ogärna hamna i en arvstvist eller diskussion om bostadsrätten mellan dig och din exmake är det enklaste sättet att undvika detta just att låta din son skriva ett testamente. I testamentet kan han skriva att han vill att hans del av bostadsrätten ska tillfalla dig vid hans bortgång. Man bör precisera hur många procent han äger samt vilken bostadsrätt det rör sig om genom att ange adress och bostadsrättsförening.

I fråga om testamente är det dock viktigt att ta hänsyn till de så kallade formkraven. Formkraven är krav som ställs på testamentets innehåll och på omständigheterna vid dess tillkomst för att det ska anses vara giltigt. Formkraven är dels att testamentet ska vara skriftligt, men också att det ska skrivas under i närvaro av två testamentesvittnen som i sin tur också ska skriva under handlingen (10 kap. 1 § och 2 § ärvdabalken). Dessa vittnen ska vara två utomstående.

Vänligen,


Pegah FazliRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Testamente? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”