FrågaFAMILJERÄTTÖvrigt24/12/2020

Hur ska jag fördela mitt arv?

Hur skall jag fördela mitt arv till 2 söner och sambo?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till lawline med din fråga!


Du undrar hur ditt arv ska fördelas på dina söner och din sambo. Jag förstår det som att du fundera på att skriva ett testamente. Bestämmelserna om arv och testamente hittas i ärvdabalken (ÄB) och de som gäller för sambos finns i sambolagen. De är olika beroende på om den avlidne var gift eller ej.

Utan testamente
Om den avlidne inte var gift är det i första hand den avlidnes bröstarvingar (dvs barn, barnbarn osv) som ärver, se 2 kap ÄB. Om dessa har avlidit tidigare eller valt att avstå från sin rätt att ärva, ärver deras barn. Tanken är att varje gren ska få lika stor lott. Om till exempel den avlidnes kvarlåtenskap är 100 000 kr och denne efterlämnar två söner ska de får 50 000 var. Om ena sonen inte finns/avstå från sin rätt ska hans barn delar på hans 50 000.

Det finns emellertid något som heter Laglott och det är en del av en arvinges arvslott (7 kap 1 § ÄB). Det kan inte tas ifrån denne genom testamente. Laglottens är hälften av arvslotten. Dvs 25 000 om vi följer exemplet från ovan. Detta har en bröstarvinge rätt att få ut genom jämkning, även om den avlidne har gett bort det genom ett testamente (7 kap 3 § ÄB).

Sambo ärver dock inte sin avlidne sambo om inte det finns ett testamente som ger de denna rätt. Den efterlevande sambon har enligt 8 § sambolagen rätt att begära bodelning av parets gemensamma bostad och bohag, men enbart om egendomen har köpts för att användas gemensamt.

Testamente
Den som upprättar ett testamente kan själv bestämma vem som ska ärva och vad som ska ärvas. Undantaget är som nämndes ovan att en bröstarvinge alltid har rätt att kräva sin laglott.

Ett testamente ska upprättas skriftligen med två vittnen, 10 kap 1 § ÄB. Dessa ska vara närvarande samtidigt och ska bestyrka handlingen med sitt namn. Testamente är emellertid mer komplex än så då det finns mer formkrav som ska uppfyllas. Den även ska formuleras så tydligt som möjligt för att undvika oklarheter vid tolkningen. Det är bäst att kontakta en jurist när detta görs!

Ditt fall
I ditt testamente kan du bestämma själv hur mycket dina barn och din sambo ska få av din kvarlåtenskap. Ha dock i åtanken att dina arvingar kan jämka testamentet om de går miste om sin laglott. Jag kan tyvärr inte ge ett tydligare svar än detta. Jag hoppas att detta hjälper och det är bara att höra av dig om din fråga missuppfattats.

Jag tycker som sagt att det är bäst att kontakta en jurist för upprättande av testamentet och Lawline erbjuder även sådana tjänster. Du kan boka tid här: https://lawline.se/boka.

Vänligen,

Marlene ZouzouhoRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000