Hur ska gemensamma konton redovisas i bouppteckningen?

Min mor har precis gått bort, far lever fortfarande. De var gifta och två gemensamma barn, inga särkullebarn. Har fått uppgifter från banken över mors alla bankkonto, det finns konton vilka är gemensamma (50/50) mellan mor och far. Hur redovisar jag de gemensamma kontons belopp i bouppteckningen? Hela summan på en rad eller två rader med vardera 50% av beloppet.

Lawline svarar

 Hej, 

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! 

Hur ska de gemensamma kontona redovisas i en bouppteckning? 

Bouppteckning ska upprättas inom tre månader efter ett dödsfall (20 kap. 1 § Ärvdabalken (ÄB)). Om den avlidne varit gift ska båda makarnas skulder och tillgångar antecknas och värderas i bouppteckningen (20 kap. 4 § ÄB). Din mors och fars tillgångar ska redovisas separat, med utgångspunkt i hur dessa sett ut när dödsfallet inträffade (9 kap. 7 § Äktenskapsbalken). Då det funnits gemensamma konton ska dem delas lika emellan din mor och far i bouppteckningen och ställas upp som tillgångar för respektive person. Finns exempelvis ett gemensamt konto med 50 tusen ska detta redovisas som 25 tusen på din fars sida och 25 tusen på din mors sida. Detta med utgångspunkt i att dina föräldrar inte kommit överens om något annat, att pengarna skulle delas upp på annat sätt. 

Hoppas att du fått svar på din fråga! 

Om du har fler funderingar är du alltid välkommen med fler frågor till Lawline eller boka tid med en av Lawlines duktiga jurister. 

Vänligen 

Olivia SeverinssonRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”