FrågaFAMILJERÄTTBodelning09/01/2020

Hur ska egendom fördelas som makar köper under betänketiden?

Hej!

Vi håller på att skilja oss, vi är en månad in i betänketiden. Vi har gjort bodelning och signerat, där vi delat upp hus och huslån (en av oss behåller huset med skulder) och löser ut den andre.

Om den andre parten nu efter bodelning, men inom betänketiden, ska köpa en lägenhet, kan den första parten komma och "göra anspråk" på detta under betänketiden? Dessutom ska en del av denna fastighet betalas med pengar som kommer inkomma som gåva, även det efter bodelningen, men inom betänketiden.

Jag hoppas jag lyckats formulera mig tillräckligt klart,

Tack

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Bestämmelser som reglerar din fråga hittar vi i äktenskapsbalken (ÄktB).

Hur ska egendom fördelas som makar köper under betänketiden?

När en bodelning förrättas mellan två makar så görs detta med utgångspunkt i egendomsförhållandena fram till den dagen då talan om äktenskapsskillnad väcktes (9 kap. 2 § ÄktB). Detsamma gäller även för eventuella skulder som ska räknas in i bodelningen (11 kap. 2 § ÄktB). Detta innebär att alla de tillgångar och skulder som har tillkommit efter att makarna har begärt skilsmässa inte ska räknas in i bodelningen.

Eftersom det i detta fallet avser ett bostadsköp som kommer att göras efter bodelningen kommer den andra parten inte att kunna göra anspråk på bostaden. Detta gäller även om köpet görs under betänketiden. Det beror på att era tillgångar genom bodelningen redan har delats upp mellan er samt att köpet av fastigheten har skett efter att talan om äktenskapsskillnad har väckts.

Jag hoppas att detta gav dig svar på din fråga!

Vänligen,

Evelina SjöbergRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Bodelning? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000