Hur ska arvlåtaren formulera sitt testamente för att inskränka arvtagarens rätt att överlåta testamenterad egendom?

Hej! Min son är min enda arvinge. Jag skulle vilja att det släkttorp jag äger finns kvar i släkten så att han inte säljer det till vem som helst. Jag vill därmed inte heller att skriver över hela eller delar av torpet till sin sambo (kanske framtida fru). Hur ska jag formulera testamentet? Nu står det: Jag, undertecknad Anna-Lena Eriksson, pers nr, bestämmer härmed som min yttersta vilja att min kvarlåtenskap efter mitt frånfälle ska fördelas enligt följande: Min kvarlåtenskap ska tillfalla min son, NN. Skulle han vara avliden vid min bortgång ska hans arvingar träda i stället. Saknas det arvingar efter min son ska kvarlåtenskapen tillfalla NN2 Vad som tillfaller fysisk person och testamentstagare på grund av detta testamente ska utgöra mottagarens enskilda egendom med fri förfoganderätt, liksom avkastning därav. Bilaga 1 Det är min sista önskan att om testamentstagare vill sälja fastigheten X (kallad ”torpet” som jag ärvde av min farmor, NN3) att hen i första hand säljer den till någon inom släkten. Behjälplig med att hitta släktingar kan NN4) vara. NN4 är NN3:s systerdotter. Kontaktuppgifter till henne, samt till övriga släktingar, finns i bilaga 2. Mvh

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline för att få svar på din fråga!

Du söker svar på frågan om hur du formulerar ditt testamente för att försäkra dig om att äganderätten till ditt släkttorp stannar kvar inom släkten efter din död. Det blir därför en fråga om att du genom ditt testamente vill inskränka din enda arvtagarens rätt att överlåta släkttorpet vidare till personer inom släktskapet. I dag är det inte möjligt att genom testamente föreskriva att viss egendom ska ärvas i släkten på ett särskilt angivet sätt (se 9 kap. 2 § ärvdabalken (ÄB)). Vad detta innebär är att du som arvlåtare inte har en möjlighet att genom testamente bestämma över din sons arvtagares rätt att överlåta släkttorpet på annan person. Med detta som utgångspunkt kommer jag nedan att redogöra för hur du trots detta lämpligast ser till att äganderätten till släkttorpet stannar kvar inom din släkt.

Hur ska arvlåtaren formulera sitt testamente för att inskränka arvtagarens rätt att överlåta testamenterad egendom?

En arvlåtare som vill testamentera bort sin egendom (testator) har en stor möjlighet att i testamentet uppta villkor om hur testamenterad egendom får överlåtas vidare av arvtagaren. Testamentet ska ges den tolkning som bäst anses överensstämma med testatorns vilja (11 kap. 1 § ÄB). Om inte testatorns yttersta vilja kan uttydas i testamentet finns det ett antal tolkningsregler som ska tillämpas (11 kap. 2–9 § ÄB).

Vad som gäller i din situation

Det finns inget som enligt lag hindrar dig att genom testamente inskränka din sons rätt överlåta släkttorpet vidare till annan person. Att du i testamentet därför begränsar din sons rätt att överlåta släkttorpet till i första hand någon i din släkt utgör inget problem. Jag bedömer också att din vilja som arvlåtare och testator tydligt framgår genom den formulering av testamentet som du valt. Arvskiftet bör därför inte skapa några problem gällande tolkningen av din vilja som testator i avseendet av släkttorpets övergång och bestånd. 

Det är viktigt att din son ansöker om lagfart på släkttorpet när han tar över fastigheten efter arvskiftet. Detta är viktigt för att villkoret om överlåtelseföbud ska vara giltigt gentemot andra personer än din son. I ansökan om lagfart ska din son skicka in testamentet som visar på att fastigheten ägs med villkoret om överlåtelseförbud.

Behöver du ytterligare hjälp att formulera ditt testamente rekommenderar jag att du bokar tid hos en av våra kunniga jurister. Du kan boka tid direkt på https://lawline.se/boka.

Har du några ytterligare frågor? Tveka inte att kontakta oss på Lawline igen så hjälper vi dig!

Med vänlig hälsning,

Pontus Heino

Pontus HeinoRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”