Hur ska arvet fördelas mellan en bröstarvinge och testamentstagare?

2019-10-05 i Testamente
FRÅGA
HejJag är inte adopterad men står upptagen i min styvfars testamente som arvtagare.Min mor är avliden och jag avsade mig arvsrätten efter henne för att min styvfar ej skulle hamnai ekonomisk knipa och behöva lösa ut mig.MIn styvfar har förutom mig ett särkullebarn sedan tidigare som inte står omnämnd i testamentet.Min styvfar vill testamentera hela sin kvarlåtenskap till mig.Frågor:1. Anses jag vara Bröstarvinge då jag står med i hans testamente?2. Hur fördelas arvet den dag min styvfar avlider?3. Kan min styvfar ge mig gåvor utan att det ska anses vara förskott på arv?4. Kan min styvfar ge mina barn gåvor utan att det ska anses vara förskott på arv?Stort tack på förhand för att ni hjälper mig få svar på mina funderingar.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Bestämmelser som reglerar din fråga hittar vi i ärvdabalken (ÄB).

Vem ärver din styvfar?

Om du står med som arvtagare i din styvfars testamente kommer du att få ta del av hans kvarlåtenskap efter hans bortgång (11 kap. 1 § ÄB). Som din styvfars testamentstagare kommer du i rättslig mening inte att ses som bröstarvinge då dessa är biologiska alternativt adopterade barn (2 kap. 1 § ÄB).

Trots att du står som ensam arvtagare i testamentet så kommer bröstarvingen trots detta att kunna begära en del av arvet vilket jag kommer förklara närmare nedan.

Hur ska arvet fördelas?

Eftersom din styvfar har testamenterat all sin kvarlåtenskap till dig så är det som utgångspunkt enbart du som kommer att få ärva honom eftersom hans sista vilja ska beaktas (11 kap. 1 § ÄB). Hans biologiska barn har dock som bröstarvinge en rättslig rätt att få ut sin laglott vilket innebär att han inte kan göras arvslös (7 kap. 1 § ÄB). Arvslotten utgörs av halva arvslotten och denna kommer han få ut om han väljer att jämka testamentet efter att din styvfar har gått bort (7 kap. 3 § ÄB). Om han inte jämkar testamentet kommer du ensam att ärva hela din styvfars kvarlåtenskap.

Kommer gåvor från din styvfar påverka din del av arvet?

De gåvor som du mottar från din styvfar, oavsett storlek, kommer inte att avräknas på ditt framtida arv eftersom du inte har en rättslig rätt att ärva din styvfar (6 kap. 1 § ÄB). Gåvorna ses inte som ett förskott på arvet eftersom testamentets innehåll kan ändras även efter det att en gåva har fullbordats. Detta gäller även för gåvor som din styvar ger till dina barn.

Sammanfattning

Du har som testamentstagare rätt att ärva din styvfar efter att han har gått bort men hans bröstarvinge har en lagstadgad rätt att få ut sin laglott om han väljer att jämka testamentet. Om testamentet jämkas kommer kvarlåtenskapen att fördelas lika mellan er. Gåvor som din styvfar skänker till dig eller dina barn kommer inte i rättslig mening att ses som ett förskott på arvet.

Jag hoppas att detta gav dig svar på dina funderingar och att mitt svar var till hjälp!

Vänligen,

Evelina Sjöberg
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll