Hur ska arvet fördelas mellan efterlevande make, gemensamma barn och särkullbarn?

Vi är gifta med 5 barn, 2 gemensamma och 3 särkullbarn på mannens sida. Vi har både testamente och äktenskapsförord. Det vi äger blir enskild egendom.

Min fråga är om min man dör, vad händer då? Är det som vi tror. Jag ärver hälften, barnen alla delar på andra hälften. De tre särkullbarnen ska ha ut sin del, 1/5 del. De gemensamma får vänta tills jag dör.

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Frågor om arv regleras i Ärvdabalk (1958:637) (ÄB).

Av 3 kap. 1 § ÄB framgår att om den avlidne personen var gift ska dennes kvarlåtenskap tillfalla den efterlevande maken. Om den avlidne skulle efterlämna barn som inte är den efterlevande makens barn (d v s ett är särkullbarn) har särkullbarnet rätt att få ut sin andel av arvet direkt. Eftersom ni har fem barn kommer din makes kvarlåtenskap att fördelas på fem och varje särkullbarn kommer ärva en femtedel. Du som efterlevande make kommer att ärva 2/5 med fri förfoganderätt. Detta innebär att du får förfoga/disponera över din makes egendom. Skillnaden mellan fri förfoganderätt och äganderätt är att vid äganderätt får du fritt bestämma vad du vill göra med egendom, exempelvis om du skulle önska testamentera bort egendom till din makes barns nackdel. När du däremot ärver med fri förfoganderätt får du inte testamentera bort egendom eller genom gåva minska arvet i väsentlig mån.

Efterlevande make ärver även enskild egendom med fri förfoganderätt. Kvarlåtenskapen kommer alltså ärvas av dig, men hela summan kommer därefter tillfalla arvingarna i form av efterarv.

Enligt 3 kap. 2 § st. 3 ÄB får era gemensamma barn rätt till efterarv från din make när du går bort. Särkullbarnen kan välja om de vill få sin del av arvet direkt eller inte enligt 3 kap. 9 § ÄB. Om särkullbarnen skulle välja att inte ta ut sitt arv direkt ärver du även deras andel med fri förfoganderätt och särkullbarnen har sedan rätt att ärva dig.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga!

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Särkullbarn? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning