Hur ska arvet fördelas

2017-02-10 i Särkullbarn
FRÅGA
Hej. Jag har försökt att läsa mig till detta men förstår inte. Min situation ser ut så här, Min far dog för ett antar år sedan och han hade två barn innan, alltså mina halvsyskon (särkullbarn). Dom avstod från arv så mamma kunde bo kvar. Nu vill hon ge fastigheten till mig i gåva, särkullbarnen har ju alltid rätt till sin laglott och jag vill lösa det med dom nu men vi måste ju veta hur mycket det är. Är det dagens värde på fastigheten eller är det värdet som var när pappa gick bort man räknar med? Värdet då va ca 1,100000.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till oss på Lawline för din fråga.

Faktum är att särkullbarnen i detta fallet antagligen har rätt till hela sin arvslott, detta kan i sin tur göra det svår för din mamma att ge dig fastigheten i gåva.

Det är möjligt att fullt avsäga sig sitt arv. Det är dock ovanligt. Om man avsäger sig sitt arv har man inte rätt laglotten. Mer troligt är att följande har skett:

I ärvdabalken (ÄB) 3:1 och 3:9 ÄB konstaterar lagen att särkullbarn kan efterge sin rätt till arv till förmån för den efterlevande, din mamma i detta fallet. Detta innebär dock inte att de avsäger sig sitt arv. Vid din mammas död har de rätt till hela den andel av arvet som din pappa lämnade efter sig och som din mamma sedan tog över. Att särkullbarnen har eftergett sitt arv innebär alltså inte att de inte har full rätt till det. Om ni är 3 barn efter din pappa har ni alla rätt till 1/3 av hans kvarlåtenskap (2:1 ÄB).

Din mamma har efter din pappas död tagit över hans kvarlåtenskap. Hon innehar din pappas kvarlåtenskap med så kallad fri förfoganderätt. Detta innebär att hon får foga över den hur hon vill. Hon får däremot inte ge bort eller testamentera hans egendom till nackdel för hans arvingar.

Din pappas kvarlåtenskap är all hans samlade egendom, det kan alltså vara mer än endast bostaden som är innefattad här. Det blir dock svårt för mig att spekulera i hur hans kvarlåtenskap kan se ut då jag inte har mer information, det kan dock vara bra för dig att veta ändå.

Om din mamma skulle ge bort bostaden till dig så kommer hon att inkräkta på din pappas kvarlåtenskap. Enligt 3:2 ÄB så är detta inte tillåtet. Om hon gör det så kan 3:3 ÄB bli aktuell, om hon ger bort egendom till förmån för annan än arvtagaren (särkullbarnen som har rätt till 1/3 var) så kommer ett avdrag motsvarande deras förlust göras på ditt arv vid hennes bortgång.

Om din mamma och pappa samägde fastigheten, vilket antagligen är fallet så har hon rätt att ge bort sin andel av bostaden till dig, även den andel som du har rätt till efter din pappa får hon ge till dig, alltså 1/3 av hans kvarlåtenskap. Hon får dock inte ge bort kvarlåtenskap i en sådan omfattning att hon går utöver 1/3 av din pappas totala kvarlåtenskap.

Vid beräkningen av fastighetens värde så ska man utgå från marknadsvärdet.

Sammanfattningsvis - Särkullbarnen har antagligen rätt till hela sin arvslott efter fadern efter de endast eftergett arvet och inte avsagt sig det. Isåfall får inte din mamma ge bort egendom efter din pappa i sådan omfattning att det överstiger 1/3 av hans kvarlåtenskap eftersom det då inkräktar på särkullbarnens rätt till arv. Bostaden ska värderas marknadsmässigt

Med vänliga hälsningar

Victor Åkerfeldt
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Särkullbarn (1200)
2021-07-29 Min svärmors man har gått bort, kan hans särkullbarn ärva från henne?
2021-07-28 Min mor har gått bort, kan hennes man behålla alla hennes pengar?
2021-07-28 Det finns obetalda räkningar och särkullbarn, hur fördelas arvet?
2021-07-26 Särkullbarns rätt till arv före fostermors rätt

Alla besvarade frågor (94345)