Hur ska allt fördelas vid en skilsmässa?

2020-05-15 i Bodelning
FRÅGA
När jag och min make väntade vårt första gemensamma barn köpte han ett hus, med avsikt för oss alla att bo där. Då var vi inte gifta. Jag har dessutom 2 barn sen ett tidigare äktenskap och han 1 barn sen innan. Vi har nu 2 barn gemensamt. Jag står inte med på ägaravtal eller lån då jag varit och fortfarande är studerande. Han har haft avsikt att skriva över hälften på mig efter jag fått fast jobb, vilket jag varit med på. Men nu ska vi skiljas. Hur ska allt fördelas? Maken säger att även om han ska lösa ut mig kommer pengarna jag får gå till att betala av lånen på huset. Stämmer detta? Hur bodelar vi så det blir så lika som möjligt? Han vill behålla huset om det går.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline.

Du ställer ett par frågor och innan jag besvarar dem reder jag ut regelverket kring fördelningen av den egendom ni äger, gemensamt och var och en för sig. Du skriver inget om till vilken grad huset är belånat eller dess värde så jag kommer här nedan anta att det är värt 1 miljon och belånat till 85% då de flesta banker kräver minst 15% i kontantinsats vid husköp.

Vem äger vad inom äktenskapet?
Inom ett äktenskap är det med egendom som för alla andra, dvs. att den som skaffat, ärvt eller på annat sätt förvärvat något äger och bestämmer över det. Vid en bodelning vid äktenskapsskillnad kommer dock era egendomar slås ihop till ett gemensamt giftorättsgods. Det gör då ingen skillnad när egendom införskaffats, det som spelar roll är om någon av egendomen är så kallad enskild egendom då sådan egendom hålls utanför giftorättsgodset. Egendom som köps av en person kan vid ett äktenskap göras till enskild genom ett äktenskapsförord (7 kap. 3 § äktenskapsbalken (ÄB)). Detta skiljer sig från egendom som t.ex. testamenteras eller ges i gåva, som kan göras till enskild även genom själva gåvan eller testamentet. I ert fall låter det inte som att egendomen, alltså huset, är enskild.

Hur fördelas allt vid bodelningen?
Förutsatt att ingen del av eran respektive egendom är enskild så ska sedan husets värde inklusive lånen, liksom all er övriga egendom, delas lika mellan er i antal kronor räknat oavsett vem som köpt vad. Däremot har den som köpt eller sedan tidigare äger något företräde till sin egendom vid det som kallas lottläggningen, dvs. när de faktiska sakerna och pengarna ska fördelas, såvida den egendomens värde ryms inom ramen för det belopp ena parten fått genom likadelningen (11 kap. 7 § ÄB). När det gäller bostäder, alltså hus, bostadsrätter, hyresrätter, mm, så finns det också en regel om att den som bäst behöver bostaden (t.ex. om en har ensam vårdnad om barn) har rätt att få den på sin lott. Nu vet jag inte hur er situation ser ut, så jag ställer därför här upp tre möjliga situationer som kan redogöra för hur det skulle kunna se ut. De förutsätter att ingen av eran övriga egendom heller är enskild.

Utöver huset har ni lika mycket egendom, nämligen 75 000 kr var. Huset är värt 1 000 000 kr. Lånet på huset är på 850 000 kr. Tillgångarna minus skulderna blir då 1 000 000 - 850 000 + 75 000 + 75 000 = 300 000 kr. De 300 000 kr ska då delas lika vid bodelningen till vardera partnern, 150 000 kr var. Eftersom 150 000 kr är uppbundna i huset måste den som vill behålla huset avstå all annan egendom. (Jämför med din egendom till ett värde av 75 000 kr innan bodelningen)Han har utöver huset mindre egendom än du. Vid sidan av huset som är värt 1 000 000 kr och belånat med 850 000 kr har din make egendom värd 50 000 kr och du har egendom värd 400 000 kr. De gemensamma tillgångarna minus skulderna blir 1 000 000 - 850 000 + 50 000 + 400 000 = 600 000 kr. Delat på två blir det 300 000 kr, som var och en av er har rätt till vid bodelningen. Om din make vill lösa ut dig ur huset hamnar då den del av husets värde som överstiger lånen, alltså 150 000 kr, av hans 300 000 kr från bodelningen i huset och han har rätt till 150 000 kr av övrig egendom. Du har då rätt till övrig egendom till ett värde av 300 000 kr. (Jämför med din egendom till ett värde av 400 000 kr innan bodelningen)Om vi istället vänder på det, dvs. du har mindre egendom än din make, även utan huset inräknat. Vid sidan av huset som är värt 1 000 000 kr och belånat med 850 000 kr har din make egendom värd 200 000 kr och du har egendom värd 50 000 kr. De gemensamma tillgångarna minus skulderna blir 1 000 000 - 850 000 + 200 000 + 50 000 = 400 000 kr. Delat på två blir det 200 000 kr, som var och en av er har rätt till vid bodelningen. Om din make vill lösa ut dig ur huset hamnar då 150 000 kr, alltså den del av husets värde som överstiger lånen, av hans 200 000 kr från bodelningen i huset och han har rätt till 50 000 kr av övrig egendom. Du har då rätt till övrig egendom till ett värde av 200 000 kr. (Jämför med din egendom till ett värde av 50 000 kr innan bodelningen).

I situation 1 måste alltså din make vid bodelningen ge dig 75 000 kr eller egendom motsvarande det värdet. I alternativ 2 måste du ge 100 000 kr eller egendom motsvarande det värdet till honom. I alternativ 3 måste han ge dig 150 000 kr eller egendom motsvarande det värdet.

Svar på frågorna:
Svaret på din första fråga, hur allt ska fördelas beror alltså på vad huset är värt, hur stort lånet är och vad ni äger i övrigt. Grundregeln är dock att tillgångarna och skulderna delas lika så länge de inte utgörs av eller är kopplade till enskild egendom.

Svaret på din andra fråga, om pengarna som är bundna i huset kommer gå till att betala av lånen, stämmer bara delvis. Sannolikt är inte lånet större än husets värde, så om både lån och hus delas lika kommer det efter att lånen är avräknade finnas kvar en summa pengar som du har rätt till.

Svaret på din tredje fråga, hur ni delar så det blir så lika som möjligt, beror liksom fråga ett på vad huset är värt, hur stort lånet är och vad ni äger i övrigt. Ni behöver göra en bouppteckning över era tillgångar och skulder som var och en av er har. Därefter kan ni förstås försöka fördela pengar och saker så att det som är viktigt för den ene eller andre av er får det. Men en person har inte rätt att få saker totalt sett värda mer än vad som ryms inom personens halva del i giftorättsgodset.

Hoppas det var svar på dina frågor.

Med vänlig hälsning

Isak Bergström
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bodelning (2781)
2021-04-16 övertagande av bostad
2021-04-16 Vem har rätt till vårt gemensamma hus vid skilsmässa om den ena har betalat mer än den andra
2021-04-16 Vad händer med en makes skuld vid bodelning?
2021-04-15 Betalningsansvar för bostadslån i samband med skilsmässa om endast en person står på lånet

Alla besvarade frågor (91260)