Hur ska 500 000 kr delas upp när ena maken dör och det finns särkullsbarn?

2020-11-17 i Särkullbarn
FRÅGA
Min pappas fru har avlidit. Och hon har 4 barn, dom har inga gemensamt. De finns ca 500,000kr på banken. Hur ska dessa delas upp? För hennes barn har ju rätt att ärva henne.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Ärvdabalken reglerar hur egendom fördelas efter någon har avlidit, det vill säga kvarlåtenskapen. Jag kommer därför utgå från denna lag när jag svarar på din fråga.

I din fråga framgår inte om din pappas fru är din mamma vilket kan ändra svaret på din fråga. Jag kommer dock utgå från att frun inte är din mamma eftersom du namnger henne som din pappas fru. Det framgår inte heller om din pappa eller hans fru har något testamente men jag utgår från att det inte finns något i mitt svar.

När din pappas fru avlider sker en bodelning

Eftersom din pappas fru har gått bort måste det ske en bodelning innan arvet kan fördelas enligt reglerna i ärvdabalken. Hur en bodelning går till hittar man i äktenskapsbalken (9 kap. 1 § äktenskapsbalken). Notera att om det finns enskild egendom så ingår inte detta i en bodelning (7 kap. 1 § äktenskapsbalken).

En bodelning innebär att all din pappas och hans frus egendom ska delas i hälften efter avdragna skulder. Den ena delen ska tillfalla din pappa och den andra delen utgör fruns kvarlåtenskap (11 kap. 3 § äktenskapsbalken).

Fruns barn kan välja att ta ut sin andel av arvet nu eller få ut en andel ur din pappas kvarlåtenskap när han avlider

Huvudregeln är att kvarlåtenskapen efter en gift person ska tillfalla efterlevande make. Det stämmer dock så som du skriver – fruns barn har rätt att ärva sin mammas kvarlåtenskap. Din pappa har alltså bara rätt till sin frus kvarlåtenskap om fruns barn väljer att avstå sin rätt (3 kap. 1 § ärvdabalken).

Om fruns barn avstår sin rätt har de dock rätt till hälften av din pappas kvarlåtenskap när han avlider (3 kap. 2 och 9 § ärvdabalken).

Hur fördelningen i din fråga kan komma att se ut

Det framgår inte i din fråga om de 500 000 kr som finns på banken utgör parets enda gemensamma egendom men för att konkretisera svaret utgår jag från detta. Om paret äger 500 000 kr gemensamt så är 250 000 kr din pappas andel och 250 000 kr fruns kvarlåtenskap.

När din pappas fru går bort har hennes barn rätt till hennes kvarlåtenskap det vill säga 250 000 kr varav din pappa får sin andel på 250 000 kr. När din pappa avlider har fruns barn inte rätt att ärva honom i detta fall.

Om däremot fruns barn väljer att avstå sin rätt till mammans kvarlåtenskap så har de rätt till hälften av din pappas kvarlåtenskap när han avlider. Om din pappa exempelvis skulle ha 1 000 000 vid sin död så har fruns barn alltså rätt till 500 000 kr.

Jag hoppas att du fått svar på din fråga!

Vänligen,

Madeleine Runesson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Särkullbarn (1189)
2021-06-09 Ska särkullbarn ta del i försäljning av lägenhet efter efterlevande make?
2021-06-08 Hur mycket ska särkullbarn ärva?
2021-05-30 Min make har en son, hur fördelas arvet när min make avlider?
2021-05-22 Hur fördelas arv när det finns särkullbarn?

Alla besvarade frågor (93078)