Hur ser vi till att behålla så mycket av vår respektive egendom som möjligt i bodelningen?

2019-12-22 i Bodelning
FRÅGA
Hej!Jag och min man har beslutat att skilja oss och jag undrar lite angående det kommande bodelningsavtalet som följer. Vad jag förstår så delas alla tillgångar 50/50 mellan parterna och min fråga är om det går att reglera och justera ägarfördelningen av dessa i bodelningsavtalet? Till exempel så äger jag en större andel av vår nuvarande lägenhet då jag stod för en större kontantinsats vid köpet av denna. Dessa pengar vill jag ju såklart ska tillhöra mig liksom alla mina tillgångar på mina lön- och sparkonton. Går det att sammanställa detta i bodelningsavtalet eller måste vi först teckna ett äktenskapsförord (vi har en väldigt god relation och är överens om fördelning av tillgångar), där vi klargör varje persons enskilda egendomar?
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag förstår din fråga som att du undrar hur du och din man ska bära er åt för att åstadkomma en delning där ni får behålla så mycket av er respektive egendom som möjligt. De regler som är relevanta för sin fråga hittar du i Äktenskapsbalken (ÄktB).

Enligt lagen ska en bodelning genomföras när ett äktenskap upplöses (ÄktB 9:1). I bodelningen ska allt giftorättsgods ingå (ÄktB 10:1). All egendom som inte gjorts till enskild egendom är giftorättsgods, så har ni inget äktenskapsförord är utgångspunkten att all egendom ska tas med i delningen. Observera att egendom även ha gjorts enskild genom ett villkor i arv, gåva eller testamente (ÄktB 7:1-2). När ert giftorättsgods beräknats har ni rätt att göra avdrag för era respektive skulder, och sedan ska andelarna läggas ihop och delas lika er emellan (ÄktB 11:1-3).

Äktenskapsbalkens regler är dock dispositiva, vilket innebär att ni kan komma överens om att dela på andra sätt. Lagens bestämmelser behöver alltså endast användas om ni är oense. Om ni är överens om hur ni vill fördela egendomen så finns det ingen anledning att först upprätta ett äktenskapsförord. Ni kan göra det direkt i bodelningsavtalet, som sedan blir bindande. En lista över all egendom som finns i boet och hur den ska fördelas brukar göras i en bouppteckning.

Om ni redan nu är överens om hur ni vill fördela er egendom kan ni upprätta ett föravtal. Ett föravtal är bindande mellan dig och din man och kan läggas till grund för bodelningen när den väl blir av. Ett äktenskapsförord behöver registreras hos Skatteverket (ÄktB 7:3), men ett föravtal är gällande så länge ni båda skrivit under handlingen. Det kan därför vara ett smidigare alternativ än ett äktenskapsförord eftersom ni redan står inför en skilsmässa.

Sammanfattningsvis så är delningsreglerna dispositiva och ni som makar har stora möjligheter att själva välja hur ni vill dela upp er egendom. Så länge ni är överens finns inga hinder för er att dela som ni önskar. Det enda ni kan behöva ta hänsyn till är om eventuella borgenärer skulle lida skada av er delning. Detta kan exempelvis vara fallet om en make har stora skulder som genom delningen överför mycket egendom till sin make för att undslippa att betala. Ni behöver inte upprätta något äktenskapsförord för att kunna dela som ni önskar. Om ni redan nu vill upprätta ett avtal som binder er till er överenskommelse kan ni istället upprätta ett föravtal.

Med detta hoppas jag att du fått svar på din fråga.

Vänliga hälsningar,

Natalie Accord
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Bodelning (2469)
2020-04-08 Hur påverkas bodelningsförhållandet av en utdragen skilsmässa?
2020-04-06 Vem ska ta upp bilen som tillgång i sitt giftorättsgods?
2020-04-05 Kan jag begära att bodelningen inleds innan betänketiden är över?
2020-04-03 Vem får bo kvar i hyresrätten vid en skilsmässa?

Alla besvarade frågor (78777)