Hur ser särkullbarnets arvsrätt ut?

Vi har fyra gemensamma barn. Min man har även ett särkullbarn. Vi är gifta. Om han skulle gå bort före mig, hur stor andel ärver särkullbarnet? Och hur stor andel har hen rätt att få ut på en gång?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga aktualiserar Ärvdabalken (ÄrvB). I svensk lag har vi en turordning för vem som ska ärva en person som har gått bort, denna turordning kallas för den legala arvsordningen. I första hand ärver den avlidnes barn (s.k. bröstarvingar) eller barnbarn, i andra hand den avlidnes föräldrar eller syskon och syskonbarn och i tredje hand mor- och farföräldrar eller fastrar, farbröder, mostrar och morbröder, 2 kap. 1-3 §§ ÄrvB. Av 2 kap. 1 § andra stycket ÄrvB framgår det att barnen ärver lika mycket.

Laglott

Laglott är den del som en bröstarvinge alltid kan kräva att få som arv. Laglotten är hälften av arvslotten och arvslotten är den del som en bröstarvinge har rätt till enligt den legala arvsordningen. Har ett testamente skrivits har en bröstarvingen alltid rätt att kräva att få sin laglott oavsett vad som skrivits i testamentet.

Slutsats

Eftersom din man har fem barn kommer hans kvarlåtenskap att fördelas lika mellan de fem barnen. Särkullbarnet har rätt att få ut sitt arv direkt, de gemensamma barnens arvslott kommer du att erhålla med fri förfoganderätt och de får istället ta del av ett efterarv vid din bortgång. Särkullbarnet kan även välja att avstå från sin arvslott och istället ta del av efterarvet enligt 3 kap. 9 § ÄrvB.

Ett testamenten kan påverka arvsordningen; dock har ett barn alltid rätt att kräva sin laglott oavsett vad som står i testamentet. Laglotten är hälften av arvslotten. Om arvet efter din mans bortgång exempelvis är 1 000 000 kr så ärver vardera barn 200 000 kr. Särkullbarnet har, om det inte finns något testamente, rätt till hela sin arvslott på 200 000 kr direkt. Om det finns ett testamente har särkullbarnet alltid rätt till sin laglott, som i detta exempel blir 100 000 kr.

Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!

Vänliga hälsningar,

Noa ShasavarRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Särkullbarn? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning