Hur ser rättsprocessen ut när man klandrar ett testamente?

Hur ser rättsprocessen ut när man klandrar ett testamente?

Min mor tänker klandra ett testamente som hennes faster skrivit. Fastern överlåter all sin kvarvarande egendom till min mors kusin (fastern har inga egna barn och det blir således syskon och avlida syskons barn som blir arvingar). Kusinen är inte arvinge per automatik idag då hens mor lever. Min mor är arvinge då hennes far är avliden.

Testamentet är bevittnat av fasterns syster samt systerns sambo, vilket gör testamentet ogiltigt då syskon ej får bevittna testamenten åt varandra.

Men hur ser rättsprocessen ut? Vad sker efter stämningsansökan är inlämnad? Blir det någon form av huvudförhandling eller tar rätten beslut skriftligen? Hur lång tid brukar en sådan process ta? Vad brukar kostnaden landa på och vem betalar denna? Behöver man verkligen ett ombud då testamentets formkrav inte är uppfyllda? Känns som en ganska självklar sak som gör att testamentet bör ogiltigförklaras.

Vad jag förstått är det upp till min mors kusin att bevisa testamentets giltighet då denne är arvtagare? Ska min mor ändå skicka med någon form av bevis? Ex. släktutredning där det framgår att testamentgivaren och ena vittnet är syskon?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.

Jag förutsätter att fastern fortfarande är i efter hur du formulerat din fråga. Det stämmer att syskon inte får bevittna testamenten och testamentet blir därmed ogiltigt. Jag kan inte svara exakt hur lång tid processen kommer ta, men processen bör inte ta så lång tid då det är självklart att testamentet är ogiltigt. Det kommer förmodligen inte att gå upp till huvudförhandling och rätten kommer ta beslutet skriftligt. Det är din mor som har bevisbördan att visa att testamentet är ogiltigt, då det är hon som klandrar det. Hon bör skicka med handlingar som styrker släktskapen och enligt mig behöver hon inget ombud då frågan är ganska självklar.

Min bedömning är att processen kommer bli kort och din mor kommer att ha framgång med sin talan.

Efter att testamentet blivit ogiltigt
Det stämmer att din mamma är arvinge men det innebär inte att hon har rätt till kvarlåtenskapen.

Utgångspunkten inom arvsrätten är att man får testamentera till vem man vill förutsatt att man inte kringgår laglotten. En laglott är en del av kvarlåtenskapen som ska tillfalla den avlidnes barn. Det är endast barn i rakt nerstigande ledd som har rätt till laglott. Om inga barn i rakt nerstigande ledd existerar så får hela kvarlåtenskapen testamenteras till vem som helst.

Alltså kan din mors faster upprätta ett nytt testamente. Arvingarna, d.v.s. din mor får endast rätt till arvet om inget nytt testamente upprättas.

Jag hoppas du fått svar på din fråga och du får gärna ställa fler frågor om något känns oklart.

Vänligen,

Malcolm HamiltonRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Testamente? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning