Hur ser arvsordningen ut om man är ogift?

2020-08-23 i Arvsordning
FRÅGA
Hej!Jag är ogift och har två barn. Visst är det automatiskt de som ärver allt efter mig? Jag har även en bror som jag Inte vill ska ärva. Har en förälder som jag inte heller vill ska ärva. Ingen sambo. Min ena son är minderårig.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Jag kommer först att förklara hur arvsordningen ser ut, med andra ord vem eller vilka som ärver dig vid din bortgång. Sedan kommer jag att ge dig råd för hur du kan förhindra att din förälder och din bror ärver dig. Regler om arv hittar vi i ärvdabalken (ÄB).

Hur ser arvsordningen ut?

Precis som du skriver är det i första hand dina barn som ärver dig (2 kap. 1 § första stycket ÄB). Eftersom du har två barn är utgångspunkten alltså att de får hälften vardera av ditt arv (2 kap. 1 § andra stycket ÄB).

Om dina barn skulle gå bort innan dig kommer istället dina föräldrar att ärva dig (2 kap. 2 § första stycket ÄB). Jag tolkar det som att du bara har en förälder i livet, och då kommer din bror att träda i den andra förälderns ställe. Utgångspunkten är med andra ord att din förälder och din bror kommer att dela lika på arvet om dina barn inte är i livet vid din bortgång (2 kap. 2 § andra stycket ÄB).

Vad kan du göra för att påverka arvsordningen?

Det som jag har beskrivit ovanför om arvsordningen gäller bara om du inte har något testamente. Om du skriver ett testamente kan arvsordningen nämligen sättas ur spel. Dina barn har däremot alltid rätt att få ut sina så kallade "laglotter". Laglotten utgör hälften av arvslotten (7 kap. 1 § ÄB). Jag kommer att förklara detta med ett exempel:

Om arvet efter dig är 100 000 kronor kommer dina två barn som utgångspunkt att dela lika på detta, precis som jag beskrev ovanför. De får då 50 000 kronor vardera, vilket utgör deras arvslott. Om du skriver ett testamente där du testamenterar bort ditt arv till någon annan har dina barn ändå alltid rätt att få ut sin laglott. Eftersom laglotten utgör hälften av arvslotten innebär det alltså här att laglotten blir 25 000 kr (d.v.s. 50 000/2 = 25 000). Det är alltså den delen av arvet som dina barn alltid har rätt till, oavsett vad som står i ett eventuellt testamente.

Om du vill att dina barn ska dela på hela ditt arv behöver du alltså inte skriva något testamente. Precis som jag skrev ovanför kommer däremot din förälder och din bror att ärva dig om dina barn skulle gå bort innan dig. Eftersom du skriver att du inte vill att de ska ärva någonting kan det därför ändå vara bra att skriva ett testamente.

Din förälder och din bror har inte rätt till någon laglott. Om dina barn inte är i livet vid din bortgång kan du alltså testamentera bort hela ditt arv till vem du vill, och din förälder och din bror blir då helt utan arv.

Sammanfattning

För att sammanfatta är det alltså i första hand dina barn som ärver dig. Endast om dina barn inte är i livet vid din bortgång kommer din förälder och din bror att ärva dig. Om du vill förhindra detta är det en bra idé att skriva ett testamente. Eftersom det är viktigt att ett testamente skrivs på rätt sätt rekommenderar jag att du tar hjälp av en jurist. Om du vill kan du själv boka en tid med någon av våra jurister på Lawline här.

Hoppas att du har fått svar på din fråga!

Vänligen,

Johanna Olander
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Arvsordning (1590)
2021-04-22 Har särkullbarn rätt att få ut sin del av arvet direkt?
2021-04-21 Vem ärver när efterarvinge går bort före arvlåtarens efterlevande make?
2021-04-19 Ärver barn förälder som inte har vårdnaden?
2021-04-16 Hur mycket ärver mitt brorsbarn av min far?

Alla besvarade frågor (91430)