Hur särkullbarn kan få så lite arv som möjligt

2016-07-28 i Särkullbarn
FRÅGA
Hej!Mina föräldrar är gifta och har två gemensamma barn, mig och min bror. Vår pappa har ett särkullsbarn sedan tidigare, de har dock aldrig träffats. Vår far vill att särkullsbarnet ärver så lite som möjligt. Våra föräldrar har relativt mycket gemensamt kapital och även fast egendom. Hur ska de gå tillväga? Ska de dela ut pengar till oss före sin bortgång? Eller kan egendomen och kapitalet enbart skrivas på vår mor? Tacksam för svar.
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om arv finns i ärvdabalken (ÄB).

Förutsatt att inget testamente finns så ärver man en avliden person enligt den "legala arvsordningen". Den legala arvsordningen hittas i 2 kap. ÄB och går ut på att barn ärver i första hand, de är så kallade bröstarvingar (se 2 kap. 1 § ÄB). Du, din bror och särkullbarnet har alltså samma rätt att ärva din far vid hans bortgång. Skillnaden mellan er och särkullbarnet är att ni inte kan ärva er far om er mor fortfarande lever medan särkullbarnet får ut sitt arv direkt vid er fars bortgång. Anledningen till detta är att er mor har företräde till arvet framför dig och din bror enligt 3 kap. 1 § ÄB, eftersom att de är gifta. För särkullbarnet gäller dock inte detta vilket gör att de kan få ut arvet med en gång (se 3 kap. 1 § 2 meningen ÄB).

För att särkullbarnet ska få så lite som möjligt är en idé att upprätta ett testamente. Som det ser ut just nu så kommer ni alla få 1/3 av din fars tillgångar, detta är er arvslott. Som bröstarvinge har man alltid rätt till den så kallade "laglotten", detta innebär att det inte går att lämna särkullbarnet helt utan arv. Särkullbarnet har rätt till laglotten vilket är hälften av arvslotten, 7 kap 1 § ÄB. Detta innebär att din far genom ett testamente kan minska den del särkullbarnet får till 1/6 av hans tillgångar. Det går bra att ni övriga bröstarvingar delar på resterande 5/6 av tillgångarna, detta reglerar ni i testamentet.

Att dela ut pengar till er kan fungera, i värsta fall kan det dock betraktas som ett förskott på arv istället för en gåva. Ett förskott på arv uppstår om en förälder ger någonting till sitt barn utan att uppge att det är en gåva enligt 6 kap. 1 § ÄB. Om överföringen betraktas som ett förskott på arv så innebär det att överföringen kommer att räknas som att man redan fått del av arvet och således till att man får mindre pengar vid föräldrarnas död, 6 kap. 5 § ÄB. Framgår det att överföringen utgör en gåva ska det dock inte räknas som förskott på arv (se 6 kap. 1 § ÄB). Se kriterier för vad som utgör en giltig gåva i gåvolagen, och lägg märke till att vid gåva av fast egendom finns det särskilda regler i jordabalken (se 4 kap 29-31 §§).

Hoppas du fått svar på din fråga, annars är du välkommen att höra av dig igen!

Amanda Härle
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll