Hur säkra arv från makes särkullbarn?

2017-08-22 i Bröstarvinge
FRÅGA
Jag är gift med en man som har 1 barn sedan tidigare. Tillsammans har vi 1 biologiskt barn. Vi har också hus och bil etc, som jag som har betalat för. Jag har också väldigt mycket extra besparingar sedan ett tidigare arv för 30 år sedan (ej testamenterat som enskild egendom då). Äktenskapsförord finns ej.Jag vill inte att min man ska få ta del av de pengar jag har besparade eller som jag satt in i hus, bil etc. Jag vill framför allt inte att särkullbarnet ska ta del av detta, då barnet har en egen mamma och inga band alls till mig (om något skulle hända min man, så har jag förstått att då går MINA tillgångar till särkullbarnet, vilket verkar helt orimligt - särkullsbarnet har ju en egen pappa.) Detta får bara inte hända) Jag vill att endast mitt biologiska barn får ta del av mina besparingar och tillgångar. Inte min man och inte särkullbarnet.Min man vägrar skriva på ett äktenskapsförord eftersom det är jag som tjänar pengar och har besparingar, Jag är förtvivlad. Jag vill att alla mina besparingar som jag fått ärva långt innan jag gifte mig endast är mina eller ärvs av min biologiska dotter. Frågan gäller alltså både avseende min man och särkullbarnet som jag inte vill ska ärva . 3 olika scenario: Om vi skulle 1) skilja oss, om 2) jag skulle avlida eller 3) min man skulle avlida.Hoppas min fråga kommer med denna gång. Tack.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Denna fråga har blivit redigerad.

1) Om ni skiljer er

Här är det problematiskt. Om ni skiljer er, och din make inte går med på ett äktenskapsförord, så kan du inte skydda den egendom som du anser är din. Ett äktenskap fungerar dessvärre på det sättet att tanken är att man ska leva på lika levnadsnivå, och därav spelar det ingen roll vem som betalar, utan allt presumeras vara giftorättsgods, (vilket i sig inte innebär att saker och ting är samägt!).

Vad du kan göra är att exempelvis ge bilen som gåva till ert gemensamma barn (beroende på hur gammal denne är), vilket gör att det inte längre är någon egendom som du äger. Huset blir naturligtvis svårare, vilket även är ett syfte med lagen. Önskar du vidare hjälp rekommenderar jag att du tar hjälp av vår juristbyrå, som är experter på sådana här situationer.

2) Om du avlider
Gällande rätt
Först på tur att ärva är arvlåtarens bröstarvingar.(2 kap. 1 § ÄB) Om arvlåtaren var gift tillfaller dock kvarlåtenskapen efterlevande make och gemensamma barn får alltså vänta på sitt arv till efterlevande make avlider. (3 kap. 1 § ÄB) Särkullbarn till den avlidne maken har dock rätt att få ut sitt arv direkt tillskillnad frångemensamma barn som alltså har rätt till så kallat efterarv.

Tillämpning på din situation
Om du dör, så har alltså ert gemensamma barn rätt att ärva din kvarlåtenskap. Men eftersom du är gift, tillfaller dock kvarlåtenskapen din efterlevande make innan ert gemensamma barn får ut sitt arv. För att undvika detta kan du testamentera din egendom till ert gemensamma barn (du kan testamentera bort all din egendom förutom upp till en viss summa, som bl.a. handlar om makes rätt till ett visst basbelopp). Att tänka på är att om du går bort före din make, kommer en bodelning att ske. Då kommer all er egendom som betraktas som giftorättsgods först delas mellan er din make och ditt dödsbo, innan testamentet träder i kraft.

3) Om din make avlider

Om din make avlider först ska hans kvarlåtenskap delas lika mellan hans gemensamma barn och hans särkullbarn, förutsatt att det inte finns ett testamente som fördelar kvarlåtenskapen annorlunda. Särkullbarnet har då rätt att få ut sin del direkt eller avstå från sin del till förmån för dig som är efterlevande maka. Ert gemensamma barn kommer att få vänta på sin andel tills du har gått bort.

På samma sätt som ovan, så sker en bodelning när din make har gått bort. Dock har du här möjlighet att välja om en bodelning faktiskt ska ske, eller om du ska behålla det som är "ditt" och han behåller det som är "hans". Men att se det som att särkullbarnet får alla "DINA" tillgångar är dock direkt felaktigt. Eftersom ni är gifta, så "äger" ni också all egendom gemensamt under förutsättning att ni inte har gjort något till enskild egendom. Särkullbarnet har givetvis rätt att ärva den kvarlåtenskap som dennes biologiska pappa innehar efter en bodelning, precis som "den nya pappans" biologiska barn har rätt att ärva från honom.

Jag rekommenderar att du tar hjälp av vår juristbyrå, då din situation verkar vara relativt knepig.

Det är tyvärr svårt att ge dig ett än mer uttömande svar inom den ram som gratisrådgivningen kan erbjuda, då din situation dessutom är väldigt komplicerad och innehåller en hel del regler och begrepp som enklast förklaras över telefon. Jag rekommenderar därför att du istället tar hjälp av vår juristbyrå och bokar en tid med dem här till höger.

Hoppas ändå att du har blivit lite klarare över vad som gäller!

Vänliga hälsningar

Samuel Karlsson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bröstarvinge (474)
2022-01-09 Hur fördelas arvet när en bröstarvinge är avliden?
2022-01-04 Ärver mina barn mig eller även min fd. make som inte är deras fader?
2021-12-22 Efterlevande makes arvsrätt går före bröstarvingars arvsrätt
2021-12-05 Bröstarvingars arvsrätt

Alla besvarade frågor (98477)