Hur säkerställer vi att den sist avlidnes maka/makes barn får ärva samma laglott totalsumma att fördela som den först avlidnes? Kan vi fördela resterande arv lika mellan barnen när vi båda avlidit? -- Mer specifikt om endast särkullbarn

Vi är gifta och endast särkullbarn. 3 barn respektive 2 barn. Vi testamenterar att barnen ska få sin laglott vid dödsfall. Den först avlidnes maka/makes barn får då sin laglott direkt. Hur säkerställer vi att den sist avlidnes maka/makes barn får ärva samma laglott totalsumma att fördela som den först avlidnes. Kan vi fördela resterande arv lika mellan barnen när vi båda avlidit?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Regler om arv återfinns i ärvdabalken (ÄB).

Som huvudregel gällande arv så består arvslott och laglott av kvotdelar och är således ingen rätt till en specifik summa pengar eller egendom. Du undrar hur ni säkerställer att den sist avlidnes maka/makes barn får ärva samma laglott totalsumma att fördela som den först avlidnes. På den frågan är svaret: Det är väldigt svårt. Dels eftersom det beror på om det endast finns giftorättsgods eller om det även finns enskild egendom, men också utifrån hur många barn/arvtagare ni har. Låt mig illustrera detta med ett exempel:

Anta att allt ni äger är giftorättsgods och att summan uppgår till 120 000 kr. 60 000 kr får den efterlevande maken pga giftorätt och det resterande 60 000 ska delas på makens barn. Om den maken med tre barn dör innebär det att den makens barn får 20 000 kr var (60 000/3). Skulle det däremot vara den andre maken med två barn som avlider så får de 30 000 kr var (60 000/2).

Detta eftersom man som barn/bröstarvinge endast ärver sina föräldrar (enkelt uttryckt). Särkullbarn har alltså ingen arvsrätt hos sin styvförälder. Men även eftersom arvsrätten är beräknad enligt kvotdelar om hur många arvtagare/barn man är som avgör med hur många personer kvarlåtenskapen ska delas med.

Det finns ju några möjligheter att t.ex. testamentera en viss summa eller vissa saker till olika barn, men detta blir ju inte heller totalsummemässigt helt jämnt då vissa saker höjer i värde och andra sjunker. Finns saken inte kvar så får man ingen annan sak i dess ställe som motsvarar samma summa, så därför anser jag att denna metod borde ni undvika. Detsamma gäller för att testamentera exakta summor t.ex. 100 000 kr då värdet på giftorättsgodset kan höjas och sjunka i värde som då inte överensstämmer med den testamenterade summan. Varför också denna metod inte heller är helt lämplig.

En möjlighet skulle vara om ni på något sätt skulle få alla barnen att bli "som bröstarvingar". Det är möjligt delvis genom att t.ex. ordna om ett inbördes testamente mellan er makar. Men å andra sidan är det inte 100%-igt tätt då särkullbarn alltid har rätt att få ut sin laglott direkt. Det skulle vara om särkullbarnen själva väljer att avstå den till förmån för den efterlevande maken – som rent praktiskt då innebär att man delar allt när den andre maken avlidit. Men detta är ju något som de väljer själva och inget ni makar emellan kan reglera. I vissa fall brukar makar skriva in att de önskar att särkullbarnen ska avstå till förmån för efterlevande make för att understryka deras vilja, men rent lagligt så har särkullbarnen alltid rätt till sin laglott och ett sådant avstående är således inget som de måste göra.

Det kan mycket väl finnas en möjlig väg, men som är mer komplicerad än det jag är insatt i. Därför rekommenderar jag att du pratar med en jurist som kan sätta sig in i erat specifika fall. Eftersom ni också verkar ha ett testamente så beror det ju vad det reglerar/innehåller eftersom det får betydelse för situationen men som jag inte har en närmare inblick i.

Hoppas att du fått svar på din fråga!

Vänliga Hälsningar

Evelina KarhuRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Särkullbarn? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning