Hur räknas man ut kvarlåtenskapen när det finns särkullbarn?

Hej, vi är två syskon och en halvsyster. Vi har gemensam far som gick bort för 30 års sen. Då fick vi alla ut laglotten. Nu har vår mor gått bort och arvskifte ska göras (bodelning gjord) Hur ska vi beräkna var ens andel av kvarlåtenskapen ?

Lawline svarar

Hej och tack för du vänder dig till Lawline med din fråga! Eftersom jag har uppfattat din fråga så att den handlar om hur man ska räkna ut fördelningen av ett arv kommer jag att använda mig av reglerna i Ärvdabalken (ÄB). Jag har också uppfattat det så att den far som ni tre syskon har gemensamt var gift med din och din systers mor vid tillfället då han dog. Vid ett sådant fall kallas den halvsyster som du har för särkullbarn, eftersom hon inte är barn till den mor som din far vid dödstillfället var gift med.

Vid din fars bortgång hade din mor, som hans maka, rätt till att först "ärva" honom.

Detta kallas för makas arvsrätt och går som huvudregel före barns arvsrätt, 3 kap. 1 § ÄB. Din mor ärvde alltså er far före er, med fri förfoganderätt. Detta innebär att hon hade rätt att fritt förfoga över din fars kvarlåtenskap genom att exempelvis leva upp pengarna, resa för dem eller köpa hus. Hon hade dock inte rätt att testamentera bort arvet.

Undantag från regeln om att makar ärver först är om det finns särkullbarn.

Särkullbarn har alltid rätt att ta ut sitt arv före efterlevande maka/or. Detta innebär att din halvsyster hade rätt att plocka ut en tredjedel (eftersom din fars egendom ska delas mellan dig, ditt syskon och din halvsyster lika, 2 kap. 1 § ÄB). Det framgår dock av din förklaring i frågan att din halvsyster enbart valde att ta ut sin laglott, vilket motsvarar hälften av arvslotten, vilket jag väljer att tolka som att din halvsyster avstod från att plocka ut resterande del av sin arvslott till förmån för din mor, 3 kap. 9 § ÄB.

Du skriver också att du och ditt andra syskon också tog ut er laglott direkt vid din fars bortgång.

För att göra det hela enklare att överskåda kommer jag att här göra ett exempel för dig. Låt säga att din far hade 300 000 kr i kvarlåtenskap när han gick bort (hälften av giftorättsgodset mellan han och hans maka). Detta skulle tillfalla var och en av hans barn med en tredjedel, alltså 1000 000 kr var. Av dessa 100 000 kr utgör varje laglott hälften, alltså 50 000 kr. Den enda lagstadgade rätten att få ut laglotten är egentligen hos din halvsyster, som har rätt att plocka ut hela sitt arv med en gång. Dock skriver du att var och en av er plockade ut er laglott, vilket motsvarar ett värde av 150 000 kr av de 300 000 kr som fanns hos din far. 150 000 kr tillfaller således din mor i förtursarv.

När din mor nu har gått bort måste din fars kvarlåtenskap således räknas bort först.

Eftersom din mamma ärvde 150 000 kr med fri förfoganderätt är det inte säkert att exakt denna summa finns kvar att dela ut till er. Vid din mors bortgång ska kvotdelen i form av efterarv till er barn delas ut först, vilket räknas ut genom att ta din mors förtursarv = 150 000 kr / totala värdet av kvarlåtenskapen din mor hade vid din fars bortgång = 300 000 (hälften av totala kvarlåtenskapen genom exemplet ovan) vilket ger oss = 150 000 / 300 000 kr = 50 %. Dessa 50 % ska således delas lika mellan dig och dina två syskon, oavsett om den ena är ett halvsyskon. Efter detta ska resterande 50 % av din mammas kvarlåtenskap delas mellan dig och ditt helsyskon, eftersom din halvsyster inte ärver efter din mor.

Låt mig ge dig ett exempel: Om din mor vid sin bortgång har använt upp en del pengar och att hennes kvarlåtenskap uppgår till 500 000 kr. Av dessa ska först 50 % tas "bort" för att delas mellan er alla tre syskon i form av efterarv från er far. 250 000 kr ska alltså delas lika mellan er.

Därefter återstår 250 000 kr som bara du och ditt helsyskon ska dela mellan er eftersom ni ärver lika efter er mor, under förutsättning att din mor inte har gift om sig sen din fars bortgång.

Detta är bara ett exempel och jag väljer därför att inte räkna ut det för dig på mer exakt nivå. Jag hoppas dock att mitt svar har hjälp dig en bit på traven och att ni löser situationen! Om ni behöver mer hjälp så tveka inte på att antingen ställa en ny fråga eller vända er till våra duktiga jurister som kan hjälpa er med arvskiftet. Ta hand om er och god fortsättning!

Mvh

Ebba AlkehagRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Särkullbarn? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning