Hur räknas arv som är enskild egendom i en bodelning?

2019-11-21 i FAMILJERÄTT
FRÅGA
Hej!Min svärmor planerar att skriva att ett arv från henne (pengar), ska bli min makes enskilda egendom.Jag har inget emot detta, och har inget behov av att få hennes pengar.Jag undrar dock vad det kommer att innebära för min och min makes gemensamma ekonomi.I dagsläget så skiljer vi inte på något, utan räknar att vi äger allt tillsammans. Vi har inga planer på att skilja oss, men jag vill ändå veta vad som skulle hända om vi ändå skulle göra det.Säg att min man ärver 1 miljon kronor. Kommer han alltid att ha rätt till en miljon mer än mig vid en bodelning?Skulle det kunna innebära att han har rätt till mer än halva huset om vi skulle använda pengarna till en renovering?Kommer vi bli tvungna att redovisa vilka pengar som gått vart. T.ex om han köper en bil till sig själv för dem, så måste det ju minska andelen som han har rätt till vid en bodelning. Eller tänker jag fel?Just nu känns det som jag bara vill stoppa in pengarna på ett konto, och låta dem sitta där och i framtiden ge dem till våra barn.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Enligt Äktenskapsbalken (ÄktB) är en makes egendom giftorättsgods i den mån den inte är särskild egendom (7 kap. 1 § ÄktB). Enskild egendom är bland annat egendom en make fått genom testamente eller arv med villkoret att egendomen ska vara enskild. Även det som träder i stället för egendomen är enskild (7 kap. 2 § ÄktB).

För er innebär det att om din man ärver 1 miljon kronor kommer de pengarna att vara hans enskilda egendom. Skulle han ha pengarna insatta på sitt eget bankkonto och ni skiljer er ska de pengarna inte ingå i bodelningen, utan faller utanför. Om han köper en bil för pengarna har den trätt istället för egendomen, innebärande att bilen är hans enskilda egendom och inte ska ingå i en bodelning er emellan.

I vissa fall kan däremot enskild egendom sammanblandas med giftorättsgods, vilket gör att den förlorar sin karaktär av enskild egendom. Så kan vara t.ex. fallet om han skulle använda pengarna för att renovera er gemensamt ägda bostad. Då har pengarna förlorat karaktären av enskild egendom och är inget som tillgodoräknas honom. Detsamma kan gälla om han skulle sätta in pengarna på ett gemensamt konto ni redan har pengar på. Även i det fallet finns det en risk att pengarna förlorar sin karaktär av enskild egendom och ska ingå i en eventuell bodelning.

Din man kommer således inte att alltid ha rätt till en miljon mer än dig vid en bodelning. Om han sätter in pengarna på ett eget konto och t.ex. köper en bil för 500.000 kronor. Då är kvarvarande pengar och bilen hans enskilda egendom. Om han använder en del av pengarna för att renovera huset kommer de att sammanblandas och bli giftorättsgods som ska ingå i bodelningen (medan det som är kvar på hans konto är hans enskilda). Om han förbrukar pengarna – vi antar att han t.ex. förbrukar 700.000 kronor på resor och nöjen och det finns 300.000 kronor kvar på kontot; då är det bara de kvarvarande 300.000 kronorna som är hans enskilda egendom och inte ska ingå i bodelningen.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Vänligen,

Dennis Lavesson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll