Hur räknar man ut särkullsbarnets arv?

2017-12-08 i Särkullbarn
FRÅGA
Vi är ett gift par och har en gemensam dotter. Jag har dessutom ett särkullsbarn. Vi har ett hus värderat till 1,7 miljoner (lån på 1.3), en husbil värd ca 400 000 och ca 800 000 på banken.Jag undrar över hur man räknar ut beloppet så man kan få reda på om min man måste sälja huset om jag dör före honom och särkullsbarnet vill ha sitt arv direkt? Huset är svårsålt då det ligger på en ö med färjeförbindelse så om det skulle bli så att han blir tvungen att sälja – vad händer då om det inte blir sålt? Vår önskan är att båda barnen ska ärva lika mycket och jag funderar på om man kan ge flickorna ett belopp var och sedan resten när när vi båda är borta? Har läst något om legat men inte förstått hur det fungerar. Vi vill gärna skriva huset på flickorna och att min man bor kvar de år han har kvar. Kan man lösa det på något fiffigt sätt? Det känns lite bråttom att skriva testamente så jag hoppas ni har några förslag.
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag kommer att utgå från regler i ärvdabalken (ÄB) och äktenskapsbalken (ÄktB) när jag svarar på din fråga. Du kommer åt lagarna om du klickar på respektive förkortning.

Bröstarvingar delar lika på kvarlåtenskapen efter den avlidne

En arvlåtares (den avlidne) närmaste arvingar är hens barn (bröstarvingar) enligt 2:1 ÄB. Detta innebär att du har två bröstarvingar och din make har en. Den avlidnes bröstarvingar har rätt till lika stor del vardera av kvarlåtenskapen efter den avlidne.

Om du eller din make skulle gå bort skulle det först göras en bodelning enligt 9:1 1 st. ÄktB och 1:5 ÄktB. Det innebär att egendom som ska ingå i bodelningen läggs samman och fördelas på makarna. Oftast har makarna rätt till hälften var av det som finns i det gemensamma boet och den avlidnes "halva" (kvarlåtenskap) fördelas på hens bröstarvingar enligt stycken ovan. Om den avlidne var gift tillfaller däremot kvarlåtenskapen den efterlevande maken. Särkullsbarn har däremot rätt att få ut sitt arv direkt, som du är inne på. Detta framkommer i 3:1 ÄB.

I ditt fall innebär det här alltså att om du skulle avlida först så har ditt särkullsbarn rätt till sitt arv efter dig direkt medan ert gemensamma barn ärver er båda när din make sedan avlider. Hon har då rätt till kvarlåtenskapen efter honom eftersom hon då är ensam bröstarvinge. Ditt särkullsbarn har alltså rätt till hälften av din kvarlåtenskap och ert gemensamma barn har rätt till den andra halvan (men eftersom hennes föräldrar är gifta med varandra tillfaller alltså hennes del din make om du avlider först).

Ett särkullsbarn kan avstå sin rätt till arv till förmån för den efterlevande maken

Särkullsbarnet kan dock avstå sin rätt till arv till förmån för den efterlevande maken och i stället ta ut sin del av arvet (efter dig) när både du och din make gått bort, som ert gemensamma barn. Om man skulle välja att göra så kommer man att göra en så kallad efterarvsdelning när ni båda gått bort så att ditt särkullsbarn får ut sitt arv efter dig innan kvarlåtenskapen efter din make tillfaller det gemensamma barnet i arv efter er båda. Reglerna kring efterarv återfinns i 3:2 ÄB.

Man kan frångå de legala arvsreglerna genom testamente

Eftersom särkullsbarnet inte har arvsrätt till din make kan det kanske tyckas att arvet blir ojämnt fördelat (man utgår från att särkullsbarnet har rätt till arv efter en förälder till) och vill man frångå de legala reglerna kring arv kan man upprätta ett testamente, som du nämner.

Ett legat, som du pratar om, innebär att man testamenterar en specifik egendom eller ett specifikt belopp, t.ex. "350 000 kr", "fasters gamla servis" eller ett hus (som skulle kunna bli aktuellt i ditt fall) till någon. "Motsatsen" till ett legat kallas för ett universellt testamentstagande och innebär att man istället testamenterar bort en del av kvarlåtenskapen (t.ex. hälften). Reglerna kring detta finns i 11:10 ÄB.

Gåva till bröstarvinge

Du nämner även att ni funderar på att ge era barn ett belopp var medan ni är i livet och visst kan man göra det. När det kommer till gåva till bröstarvinge är utgångspunkten att det utgör förskott på arv. Vill man inte att gåvan ska räknas som ett förskott kan man göra en särskild föreskrift om det enligt 6:1 ÄB.

Avslutningsvis

Det är svårt för mig att ge dig några exakta siffror eller t.ex. svara på vad som skulle hända om ni inte får ert hus sålt så jag rekommenderar att du bokar en tid hos en av våra jurister för att du ska få bästa möjliga hjälp i ditt ärende (gällande t.ex. upprättande av testamente och gåva till bröstarvinge). Det kan du göra direkt på http://lawline.se/boka

Jag hoppas att du känner att du fått lite vägledning i din situation!

Mvh

Maja Stolt Rosell
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Särkullbarn (1248)
2021-11-29 Hur stor del ska särkullbarnet erhålla?
2021-11-25 Ska makar ärva vardera parts enskilda egendom då det endast finns barn utanför äktenskapet?
2021-11-24 Särkullbarn har rätt till arv direkt
2021-11-23 Hur fördelas arvet och kan bodelningen jämkas?

Alla besvarade frågor (97723)