Hur räknar man ut beloppet på en dagsbot?

2020-09-30 i Påföljder
FRÅGA
Hur mycket är en dagsböter i pengar hur räknar man ut det
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Min tolkning av din fråga är att du vill veta hur mycket en dagsbot motsvarar i pengar och hur man räknar ut detta. Beloppet för en dagsbot är inte fastställt i lag, utan det beror på situationen och i slutändan är det domstolen som avgör det faktiska beloppet. Det finns dock riktlinjer för hur man ska räkna ut en dagsbot och med hjälp av dessa ska jag besvara din fråga så gott jag kan.

Först och främst kommer jag redogöra för vad dagsböter är för någonting och därefter allmänt om hur man typiskt sett räknar ut en dagsbot.

Vad som gäller för dagsböter regleras bland annat i 25 kap. 2 § brottsbalken (BrB) samt Riksåklagarens riktlinjer för beräkningen av dagsbotsbeloppet vid strafföreläggande (RåR 2007:2).

Vad är dagsböter för något?

Dagsböter delas upp i två delar; dels antalet dagsböter och dels beloppet på varje dagsbot. Antalet böter bestäms efter hur strängt domstolen har sett på brottet, det vill säga hur allvarligt brottet är. Storleken på dagsböterna bestäms efter den misstänktes ekonomiska situation.

Hur räknar man ut storleken på 1 dagsbot?

I ditt fall undrar du hur mycket 1 dagsbot motsvarar i pengar samt hur man räknar ut detta.

Som sagt finns det inget bestämt belopp på 1 dagsbot, utan storleken på varje dagsbot bestäms beroende på den tilltalades ekonomiska situation. Särskilt beaktas vad som bedöms skäligt beroende på personens årsinkomst vid tidpunkten när dagsboten utfärdas. Även personens förmögenhet, försörjningsskyldighet och andra ekonomiska förhållanden tas till hänsyn i uträkningen (25 kap. 2 § andra stycket BrB och RåR 2007:2).

Beloppet på varje dagsbot får vara minst 50 kr och högst 1 000 kr och det lägsta totala bötesbeloppet är 750 kr (25 kap. 2 § BrB).

Med årsinkomst så menas inkomsten före skatt. Om den beräknade årsinkomsten överstiger den nedre skiktgränsen i 65 kap. 5 § inkomstskattelagen, så reduceras beloppet med 20% för den delen. Om inkomsten överstiger den övre skiktgränsen, reduceras beloppet med 5% för den delen. Skiktgränserna ändras dock varje år.

Om personen har barn som är i beroendeställning, görs ett avdrag med hälften av det prisbasbelopp som regeringen fastställer varje år (47 300 kr för 2020). Mer om detta kan du läsa på Regeringskansliets hemsida.

Beloppet för dagsboten fastställs sedan till en tusendel av det belopp som är uträknat enligt ovan och med hänsyn till indirekta skatter reduceras detta belopp med 50 kr.

Om personen har en mer betydande nettoskuldbörda så ska detta också tas till hänsyn och dagsboten kan öka beroende på personens nettoförmögenhet.

Mer om detta och kan du läsa i Riksåklagarens riktlinjer.

Sammanfattning

Det finns inget fastställt belopp på 1 dagsbot, istället har riksåklagaren fastställt riktlinjer för hur detta belopp ska räknas ut (RåR 2007:2). I dessa riktlinjer nämns olika faktorer som domstolen ska ta hänsyn till i sin beräkning och i slutändan är det domstolen som fastställer beloppet.

Hoppas du har fått svar på din fråga!

Om du har fler frågor eller vill ha vidare vägledning i den här frågan, är du varmt välkommen att ringa till Lawlines telefonrådgivning på 08-533 300 04. Telefonrådgivningen har öppet måndag-fredag kl 10.00-16.00.

Du kan även boka tid hos en av Lawlines jurister på lawline.se/boka, dock arbetar de för tillfället inte med ärenden om skatterätt eller straffrätt.

Vänliga hälsningar,

Cornelia Nilsson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Påföljder (1530)
2021-06-11 Är man skyldig att förutom böter betala igen för det stulna beloppet?
2021-05-31 Rättspsykiatrisk vård - hur funkar det?
2021-05-31 Regler gällande p-skiva
2021-05-31 Pandemilagen och hyra stuga som rymmer många

Alla besvarade frågor (93065)