Hur räknar man längden på fängelsestraffet när den dömde varit häktad?

2021-03-11 i Påföljder
FRÅGA
Hej! Jag undrar om en person har fått 6 månaders fängelsestraff och han har varit på häktet på 45 dagar. Hur räknar man? Hur länge är det kvar för känna hen straff i fängelse? Hur många månad? Hoppas jag får svar..
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Den dömdes tid i häktet räknas som avtjänad tid
Den som blivit dömd till fängelse och varit frihetsberövad kontinuerligt i minst 24 timmar får tiden avräknad från fängelsestraffet (2 § lag om tillgodoräknande av tid för frihetsberövande). Detta innebär att 45 dagar ska dras från fängelsestraffet, som redan avtjänad tid

Villkorlig frigivning i regel efter att två tredjedelar av fängelsestraffet avtjänats
Huvudregeln när någon dömts till tidsbestämt fängelsestraff är att den dömde blir villkorligt frigiven efter att två tredjedelar av fängelsestraffet avtjänats (26 kap. 6 § brottsbalken). Innebörden av att bli villkorligt frigiven är att man försätts på fri fot på prov innan tiden för fängelsestraffet gått ut. Istället löper en prövotid under den resterande tiden av fängelsestraffet. Prövotiden pågår emellertid som minimum ett år (26 kap. 10 § brottsbalken). Om nya brott begås under prövotidens gång kan den villkorliga frigivningen dras in.

Det finns undantagsfall som gör att man inte blir villkorligt frigiven, såsom att det finns synnerliga skäl som talar mot en villkorlig frigivning. Sådant som kan innebära att synnerliga skäl föreligger är att personen flera gånger brutit mot ordningsregler.

Sammanfattning
Två tredjedelar av sex månader är fyra månader. Av dessa fyra månader räknas 45 dagar som avtjänad tid. Detta innebär att personen har två och en halv (2,5) månader kvar i fängelset.

Hoppas du fick svar på din fråga.

Med vänlig hälsning,

Anton Blomqvist
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Påföljder (1585)
2021-10-13 VAL AV PÅFÖLJD VID NARKOTIKABROTT
2021-10-12 PÅFÖLJD VID NARKOTIKABROTT OCH GROVT VAPENBROTT
2021-10-10 Kan man begära ett fängelsestraff istället för att betala böter?
2021-10-04 Preskriptionstiden vid brott mot knivlagen samt gallring i belastningsregistret vid dagsböter

Alla besvarade frågor (96379)