Hur påverkas testamentstagares rätt av arvingars rätt till laglott?

2020-07-23 i Testamente
FRÅGA
Min svärmor testamenterade sin kvarlåtenskap till mej och min hustru 50 % var . Jag är ju inte bröstarvinge nu när boet skall delas hur blir det med mina 50% skall den delen hållas undan för andra arvingar som vill ha sin laglott ?
SVAR

Hej och stort tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Om det finnas levande bröstarvingar – det vill säga barn, barnbarn och barnbarnsbarn – när någon avlider är det dessa som ärver den avlidne, ärvdabalken 2 kap 1 §. Övriga arvsklasser, så som föräldrar, syskon, syskonbarn och mor- och farföräldrar, ärver enbart den avlidne om bröstarvingar saknas, ärvdabalken 2 kap 2-3 §. Det innebär att om din svärmor inte har några andra barn än din fru så är din fru ensam arvinge.

En bröstarvinge har en legal rätt att få åtminstone hälften av sin arvslott, så kallad laglott, ärvdabalken 7 kap 1 §. Om din fru är ensam arvinge innebär det att hennes laglott utgör 50 % av den totala kvarlåtenskapen. Det innebär således att din svärmor kunnat förfoga över övriga 50 % på så vis hon önskade, exempelvis genom att testamentera det till dig. Andra arvingar än bröstarvingar har inte möjlighet att få ut någon laglott. Om det saknas andra bröstarvingar kommer du sannolikt att få behålla det som testamenterats till dig.

Om det däremot finns fler bröstarvingar har dessa möjlighet att påkalla jämkning av testamentet för att de ska kunna få ut sin laglott, ärvdabalken 7 kap 3 §. Detta skulle givetvis påverka hur stor del av kvarlåtenskapen som du får erhålla i slutändan.

Jag hoppas att du har fått din fråga besvarad!

Vänliga hälsningar,

Amanda Kinnander
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2777)
2021-02-24 Kan min syster och hennes man testamentera till mig som de vill?
2021-02-24 Arvinge skriver inte på testamente
2021-02-24 Behöver arvingar godkänna testamente?
2021-02-24 Testamenterad egendom med fri förfoganderätt

Alla besvarade frågor (89488)