Hur påverkas mitt arv som särkullbarn beroende på om pappa eller hans maka avlider först?

2020-05-13 i Särkullbarn
FRÅGA
Min far är omgift. Jag är hans enda barn. Hans maka har även hon ett barn från tidigare äktenskap. De har inga gemensamma barn. Pappa och hans maka har inte upprättat något testamente. Om pappa dör före sin maka:1) Hur stor del av hans enskilda tillgångar ärver jag?2) Hur stor del av deras gemensamma tillgångar ärver jag?Utgångspunkten för min fråga är om det har betydelse för mitt arv om pappa eller hans maka dör först. Om det har betydelse, hur kan pappa och hans maka förhindra betydelsen av vem av dem som dör först?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

När din pappa eller hans maka avlider ska deras egendom fördelas genom en bodelning (9 kap. 1 § ÄktB). Det som fördelas i bodelningen är giftorättsgodset (10 kap. 1 § ÄktB). Allt som din pappa och hans maka äger är giftorättsgods om det inte är enskild egendom (7 kap. 1 § ÄktB). Egendom är enskild om din pappa och hans maka har avtalat det i ett äktenskapsförord eller om någon av dem fått egendom genom arv, testamente eller gåva med villkoret att egendomen ska vara deras enskilda (7 kap. 2 § ÄktB). Jag vet inte om jag ska tolka det du skriver om din pappas "enskilda tillgångar" som att han har enskild egendom, och jag kommer därför visa de olika situationerna med två exempel.

Exempel 1 med påhittade siffror - din pappa har enskild egendom
Din pappas egendom:
* Bil värde 50 000 kr
* Kontanter 200 000 kr
* Sommarstuga enskild egendom 150 000 kr

Totala värdet av din pappas egendom: 400 000 kr
Totala värdet av din pappas giftorättsgods: 250 000 kr

Din pappas makas egendom:
* Bil värde 75 000 kr
* Kontanter 225 000 kr
Totala värdet av din pappas makas egendom: 300 000 kr
Totala värdet av din pappas makas giftorättsgods: 300 000 kr

En bodelning kommer då se ut enligt följande:

Först beräknas värdet av din pappas och hans makas egendom (giftorättsgodset) (11 kap. 1 § ÄktB). Sedan läggs värdena ihop och delas lika mellan dem (11 kap. 3 § ÄktB). Den enskilda egendomen ingår alltså inte i bodelningen.

Värdet av din pappas giftorättsgods: 250 000 kr

Värdet av din pappas makas giftorättsgods: 300 000 kr

Sammanräkning: 250 000 kr + 300 000 kr = 550 000 kr

Likadelning: 550 000 kr/2 = 225 000 kr vardera

Din pappas andel efter bodelningen: 225 000 kr + värdet av hans enskilda egendom sommarstugan 150 000 kr = 375 000 kr.

Exempel 2 med påhittade siffror - din pappa har ingen enskild egendom

Din pappas egendom:
* Bil värde 50 000 kr
* Kontanter 200 000 kr
* Sommarstuga 150 000 kr (Observera att sommarstugan i det här exemplet inte är enskild egendom).

Totala värdet av din pappas egendom: 400 000 kr
Totala värdet av din pappas giftorättsgods: 400 000 kr

Din pappas makas egendom:
* Bil värde 75 000 kr
* Kontanter 225 000 kr
Totala värdet av din pappas makas egendom: 300 000 kr
Totala värdet av din pappas makas giftorättsgods: 300 000 kr

En bodelning kommer då se ut enligt följande:

Först beräknas värdet av din pappas och hans makas egendom (giftorättsgodset) (11 kap. 1 § ÄktB). Sedan läggs värdena ihop och delas lika mellan dem (11 kap. 3 § ÄktB).

Värdet av din pappas giftorättsgods: 400 000 kr

Värdet av din pappas makas giftorättsgods: 300 000 kr

Sammanräkning: 400 000 kr + 300 000 kr = 700 000 kr

Likadelning: 700 000 kr/2 = 350 000 kr vardera

Din pappas andel efter bodelningen: 350 000 kr

Ditt arv om din pappa går bort först
Först görs en bodelning som jag har förklarat ovan. Din pappas andel efter bodelningen (i första exemplet 375 000 kr och i andra exemplet 350 000 kr) utgör arvslotten. Eftersom du är din pappas enda barn är du hans bröstarvinge och hans närmaste arvtagare (2 kap. 1 § ÄB). Eftersom din pappa är gift är dock huvudregeln att hans maka ärver hans andel (3 kap. 1 § 1 stycket ÄB). Du är dock ett särkullbarn eftersom din pappas maka inte är din mamma. Detta innebär att du har rätt att få ut din arvslott direkt när din pappa avlider (3 kap. 1 § 1 stycket ÄB).

Din pappas maka har rätt till fyra prisbasbelopp
Ett undantag från din rätt till din arvslott är regeln om att den efterlevande maken har rätt till egendom till ett värde av fyra prisbasbelopp (3 kap. 1 § 2 stycket ÄB). Prisbasbeloppet för 2020 är 47 300 kr. Det innebär att din pappas maka har rätt att behålla egendom till ett värde av 47 300 * 4 = 189 200 kr. Om hennes andel efter att bodelningen genomförts är mindre än 189 200 kr har hon rätt att få behålla så mycket av din pappas andel att hennes andel uppgår till 189 200 kr.

Om vi gör på ett nytt exempel blir det enligt följande:

Värdet av din pappas egendom: 120 000 kr.

Värdet av din pappas makas egendom: 80 000 kr.

Sammanräkning: 120 000 kr + 80 000 kr = 200 000 kr.

Likadelning: 200 000 kr/2 = 100 000 kr.

Din pappas andel efter bodelning/arvslotten: 100 000 kr.

Din pappas makas rätt till fyra prisbasbelopp innebär att hennes andel ökar med 89 200 kr och din andel minskar med 89 200 kr.

Din slutgiltiga andel/arvslotten: 100 000 kr - 89 200 kr = 10 800 kr.

Ditt arv om din pappas maka går bort först
En bodelning kommer göras som jag har beskrivit ovan. Din pappas makas barn kommer i egenskap av särkullbarn ha rätt att få ut sina arvslotter, d.v.s. din pappas makas andel efter bodelningen. Även här gäller rätten till fyra prisbasbelopp för din pappa (3 kap. 1 § 2 stycket ÄB).

Slutsats
Eftersom du är ett särkullbarn och din pappa och hans maka inte har några gemensamma barn påverkas inte ditt arv beroende på vem av dem som går bort först. Du har i båda fallen rätt till din arvslott efter din pappa.

Hoppas att du har fått svar på din fråga! Om du har några fler funderingar är du varmt välkommen att kontakta oss på Lawline igen!

Vänliga hälsningar,

Ida Tylhammar
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Särkullbarn (1165)
2021-04-11 Hur beräknar man särkullsbarnens efterarv?
2021-04-09 ärver min man före mina barn?
2021-04-08 Hur ärver efterlevande make när det finns särkullbarn?
2021-04-02 Avräkning på efterarv

Alla besvarade frågor (91127)