Hur påverkas mitt arv om bodelningen jämkas?

Min far avled efter en kortare tids sjukdom och hade efter diagnosen obotlig cancer givit hela fastigheten till makan. Dock ej angivit att denna skulle vara hennes enskilda egendom vilket jag tolkar som att far har hälften giftorätt i fastigheten.På hans konto finns 250 000 kronor samt flera motorfordon registrerade på honom. Nu har änkan begärt sk.jämkning. Av vad? Och vad innebär det för mig? De hade inga gemensamma barn.Far var omgift men de hade inga gemensamma barn.

Jag vill ha ut mitt arv och avsluta all kontakt med änkan

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Nedan följer en allmän beskrivning av hur en bodelning går till och vad en jämkning av bodelninge kan innebära för dig.

Bodelning

När ett äktenskap upplöses, exempelvis genom den ena makens död, sker en bodelning innan arvet efter den avlidne maken kan delas ut. Regler om bodelning hittar du i äktenskapsbalken (ÄktB).

I en bodelning ingår makarnas giftorättsgods, dvs sådan egendom som inte är enskild eller särskilt undantagen egendom (10 kap. 1 § samt 7 kap. 1-2 §§ ÄktB). Efter avräkning för eventuella skulder läggs makarnas respektive giftorättsgods samman och delas lika mellan dem (se 11 kap. 2-3 §§ ÄktB).

Jämkning

Bodelningen kan dock se annorlunda ut i vissa fall, till exempel om bodelningen jämkas. Om bodelning sker till följd av en makes död, vilket är fallet här, kan den efterlevande maken välja att åberopa jämkning (12 kap. 2 § ÄktB). Genom att jämka bodelningen kan den efterlevande maken välja att undvika likadelning och bestämma att vardera part ska behålla sitt giftorättsgods.

Regeln innebär att en efterlevande make skyddas mot att behöva dela boet med den avlidnes särkullbarn, vilket i detta fall är du. Observera att jämkningen även kan avse endast en del av giftorättsgodset.

Vad jämkningen innebär för dig

Det verkar alltså som att din fars maka valt att jämka bodelningen enligt 12 kap. 2 § ÄktB. Om jämkningen innebär att allt giftorättsgods undantas från bodelningen, kommer det i praktiken att innebära att ingen bodelning sker. Om du är ensam bröstarvinge till din far kommer du således att ärva hela din fars kvarlåtenskap. Fastigheten ingår däremot inte i din fars kvarlåtenskap och tillfaller alltså inte dig, då han före sin död har överlåtit fastigheten på hans fru.

Jag hoppas du fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Simon WikströmRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Särkullbarn? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning