Hur påverkas ett särkullbarns arvsrätt av ett testamente och basbeloppsregeln?

Jag är särkullsbarn och det finns ett testamente som säger att min mamma levt under äktenskapslikanande förhållande och att det är hennes och hennes sambos yttersta vilja och testamente att den av dem som överlever den andre ska med fri förfogande rätt erhålla den andres kvarlåtenskap. Efter bådas död ska kvarlåtenskapen fördelas mellan respektive bröstarvingar enligt lag. Tillgångar och skulder ska antecknas och dessa ska sen ligga till grund för lottfördelningen mellan arvingarna vid den sistes död. Tillämpling av ärvdabalken kap 3, 3 och4 paragrafen. I bouppteckningen efter min mamma hade hon 73301 tillgångar och 41000 i skulder och hennes sambo 22132 tillgångar och 34112 i skuler Om det finns 100 000 i dödsboet vad ärver då jag?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.

I mitt svar utgår jag ifrån den information som du har skrivit och en fullständig bedömningen av situationen kommer därför att vara begränsad. Jag ger därför svar på vad som borde gälla utifrån de antaganden som jag gör utifrån din fråga.

Vilken lag är tillämplig? 

Det är ärvdabalken (ÄB) som reglerar frågor om hur arv ska fördelas och betydelsen av testamenten i arvsfrågor.  

Hur påverkar ett testamente och basbeloppsregeln ett barns arvsrätt? 

Att fördela arv kan bli ganska komplext på grund av den komplexa situationen som ett barn kan befinna sig i och de många reglerna som reglerar arvsrätten. Två sådana faktorer som inkräktar på ditt arv är att det finns ett testamente och den lilla basbeloppsregeln i sambolagen.

Testamentet

Huvudregeln är att det endast är makar som får ärva varandra, men bara om det finns gemensamma barn (3:1 ÄB). Sambor kan dock skydda varandra genom att upprätta ett testamente. Dock har barn alltid rätt att få ut minst hälften av kvarlåtenskapen efter sin bortgångna förälder (7:1 ÄB), men en ändring av testamentet måste begäras av ett barn inom sex månader från tidpunkten då barnet tog del av testamentet (7:3 ÄB). Begär man inte ändring av testamentet i tid, så måste man vänta på den andras bortgång innan man kan få ut sitt arv. 

Lilla basbeloppsregeln

En efterlevande sambo, som din mammas sambo, har dock rätt att få ur samboegendomen minst två basbelopp (18 § 2 st. sambolagen). Det belopp som din mammas sambo har rätt till är 96 600 kronor, därför att basbeloppet för år 2022 är 48 300 (se här) och hon ska ha detta belopp två gånger. Eftersom din mamma och hennes sambo har ett testamente antar jag att all deras egendom är samboegendom. För dig betyder det att ditt arv måste bli uppskjutet, även hälften av din laglott, och då blir du en efterarvinge. Anledningen är att din mammas kvarlåtenskap är 73 301 kronor (tillgångar) – 41 000 kronor (skulder) = 32 301 kronor. Detta belopp är mindre än 96 600 kronor.

Hur går efterarvet till? 

Barn är alltid de första i arvsklassen och tar lika andelar (2:1 ÄB). Om din mamma inte har andra barn än dig, så ärver du allt från din mamma. I ditt fall är arvet 32 301 kronor. Din mammas sambo ärver därför 32 301 kronor, som du har rätt att få efter att hon dör (3:6 ÄB). 

Eftersom din mammas sambos skulder är högre än hennes tillgångar, så kan den samlade förmögenheten endast uppgå till 32 301 kronor. Om dödsboets tillgångar efter din mammas sambo då har ökat till 100 000 kronor och det har berott på hennes eget arbete, så bör du ha rätt att ärva 32 301 kronor och resten av pengarna ska då gå till din mammas sambos arvingar (3:4 ÄB). Har dödsboets tillgångar exempelvis ökat tack vare det arv som din mammas sambo fick, t.ex. aktier eller fonder som har ökat i värde till 100 000 kronor, så har du rätt i princip till hela beloppet. 

Avslutande ord och min rekommendation

Svaret på hur mycket du ärver kommer bero på vad som har hänt med det arv som din mammas sambo har fått ärva. Om ökningen av dödsboets värde har berott på egen insats, så kommer du antagligen inte kunna ärva mer än 32 301 kronor, dvs. det belopp som din mammas sambo har ärvt av din mamma. Har 100 000 kronor växt från det arv som din mammas sambo har fått, så borde du kunna ärva i princip hela beloppet själv. Kom ihåg att jag inte kan ge dig ett mera konkret svar än så, därför att jag saknar en större insyn i din situation. Min rekommendation är därför att du tar kontakt till en familjejurist för att ta reda på hur mycket du i slutändan kommer att kunna ärva.

Vi på Lawline kan hjälpa dig vidare

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga. Tveka inte att höra av dig till en av våra jurister, om du behöver hjälp. Du är varmt välkommen att kontakta oss på telefon 08-533 300 04 eller maila oss på info@lawline.se.

Vänlig

Ivan VikaloRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”